LAT
 Krimuldas novada dome / Tūrisms
Krimuldas novada dome
·  Ievērojamākās vietas Krimuldas novadā
·  Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts
·  Aktīvā atpūta Krimuldas novadā
·  Ēdināšanas pakalpojumi Krimuldas novadā
·  Naktsmītnes Krimuldas novadā
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

pirmdiena, 15. 08, 2022         

<-atpakaļ

Citi tūrisma objekti Krimuldas novadā
29.01.2011


Kultūras tūrisma objekti
Pieminekļi

1. Anšlavam Eglītim veltītais tūrisma, izglītības un kultūras centrs
 
Krimuldas pag., Inciems, ūdenstornis. Radīts ar mērķi iepazīstināt un mācēt novērtēt kultūras, vēstures un dabas vērtības.
2. Piemineklis nacionālajiem karavīriem – Lēdurgas pag., Lēdurga. „Latvija, tu zeme svētā, tevi sargāt bija mūsu gods”...
Kapavietas
1. Annaskalns senkapi - Krimuldas pag., pie Grašiem, pie Jerkules ezera
2. Čiekuru senkapi – Krimuldas pag., pie Čiekuriem
3. Dainu senkapi – Krimuldas pag.
4. Klintsdzirnavu senkapi - Krimuldas pag., pie Klintsdzirnavām
5. Krimuldas Jaunās kapsētas senkapi - Krimuldas pagasts, uz A no Krimuldas Jaunās kapsētas
6. Liepeņu senkapi II - Krimuldas pag., pie Liepenēm, Gaujas senlejas krastā
7. Priežu senkapi – Krimuldas pag., pie Priedēm
8. Pūteļu senkapi – Krimuldas pag., pie Pūteļiem
9. Stēderu senkapu pauguri – Krimuldas pag.
10. Tālēnu senkapi – Krimuldas pag., DA no Krimuldas Jaunās kapsētas
11. Vecpapiņu senkapi – Lēdurgas pag., Krimuldas nov.

Dabas tūrisma objekti

Turaidas skolas Meža taka
Krimuldas pag., pie Turaidas pamatskolas. Jābrauc pa Turaidas - Inciema ceļu un jāseko norādēm. Vairāk kā 30 objekti, tai skaitā 14 koku sugas, akmens krāvums Dimzu purvā, u.c.
http://www.liis.lv/takas/takas/turaida05.html

Alas
Alu apmeklējumam jāpievērš pastiprināta uzmanība. Jāsaprot, kas tas ir aizsargājams objekts, kurā nedrīkst atstāt nekādas pēdas (skrāpējumi, piesārņojums, u.c.), netrokšņot kā arī nemēģināt tām piekļūt un tajās iekļūt, ja tas nav nepieciešams. Saudzēsim alas!
1. Adamaiša ala (sabrukusi) – Krimuldas pag., Braslas labā krasta Buļu ieža vidusdaļā
2. Akmeņu gravas alas - Krimuldas pag., Gaujas labā krasta sāngravas Akmeņu gravas (Zāģeru upītes) augšgalā
3. Avotmuižas lielā Velna ala – Lēdurgas pag. Braslas upes labajā krastā
4. Avotmuižas mazā Velna ala - Lēdurgas pag. Braslas upes labajā krastā
5. Blusu ala – Krimuldas pag., Gaujas labajā pamatkrastā 1 km augšpus Turaidas pils, starp Cīruļu un Bēršu mājām
6. Buļu garā ala – Krimuldas pag., Braslas labajā krastā Buļu iezī, apm. 3 km lejpus Braslas HES aizsprosta.
7. Buļu lielā ala – Krimuldas pag., Braslas labajā krastā Buļu iezī.
8. Buļu mazā ala – Krimuldas pag., Braslas labajā krastā Buļu ieža augšgalā.
9. Caurā ieža ala – Krimuldas pag., Gaujas labā krasta sāngravā, lejpus Inciema, uz Z no Līdumnieku mājām, apm. 1 km no Gaujas
10. Katrīnas dzirnavu ezera ala – Krimuldas pag., Gaujas labā krasta pietekas Lojas kreisajā krastā Katrīnas dzirnavezera augšgalā, apm. 1 km augšpus Rīgas - Valmieras šosejas
11. Katrīnas dzirnavu ala – Krimuldas pag., Nišveidīga ala Lojas kreisā krasta klintī, dzirnavezera lejasgalā, blakus Katrīnas dzirnavu ēkai
12. Kraukļukalna ala – Krimuldas pag., Braslas labā krasta Krauļukalna iezī apm. 100 m lejpus Braslas HES aizsprosta.
13. Krimuldas Rāmnieku ala – Krimuldas pag., Gaujas labā pamatkrasta nogāzes apakšā, apm. 2 km lejpus Velnalas klintīm un 300 m uz ZR no Rāmnieku mājām
14. Krogus kakta ala – Krimuldas pag., Gaujas labā krasta sāngravas Zaķu gravas labajā sāngravā Krogus kakta klintīs apm. 400 m uz ZA no Skrāpju mājām
15. Lielā ieža ala – Krimuldas pag., Gaujas labā krasta sāngravā apm. 300 m uz D no Līdumnieku mājām, apm. 1 km no Gaujas
16. Lojas lejteces ala – Krimuldas pag., Lojas kreisā krasta klintī lejpus Lojas plaisas (priekšpēdējā smilšakmens iezī pirms ietekas Gaujā)
17. Lojas pilskalna ala – Krimuldas pag., Murjāņos, Lojas kreisajā krastā, Lojas (Kaupiņu, Asegāles) pilskalna pakājē
18. Lojas plaisa – Krimuldas pag., Lojas kreisā krasta klintī pie Murjāņiem, apm. 1 km lejpus Lojas pilskalna
19. Lojas sprauga – Krimuldas pag., Lojas kreisā krasta klintī blakus bijušajai kamaniņu trasei, klinšu pakājē
20. Mazā mežabrāļu ala – Krimuldas pag., Runtiņupes kreisās pietekas gravas labajā nogāzē, apm. 1 km no strauta ietekas Runtiņupē
21. Melnā ieža gaisa alas – Krimuldas pag., Braslas labā krasta Melnajā iezī apm. 1,5 km lejpus Braslas HES aizsprosta
22. Pāču gravas alas – Krimuldas pag., Gaujas labā krasta sāngravā Pāču gravā augšpus Murjāņu tilta, apm. 600 uz DR no Zābaku mājām un 100 m no Gauja
23. Trīs māsiņas – Krimuldas pag., Trīs plaisveidīgas alas Braslas labajā krastā Jāņavārtu ieža augšgalā, brikšņainas vecupes krastā, nepilnu kilometru lejpus Braslas HES aizsprosta
24. Ūzu ieža slēpņala – Krimuldas pag., Mākslīgi veidots slēpnis Krimuldas pagastā, Gaujas sāngravas Ūzu gravas labajā nogāzē Ūzu (Cēsnieku) iezī
25. Zāģeru upītes pagrabs – Krimuldas pag., Gaujas labā krasta pietekas Zāģeru upītes lejtecē, labajā krastā
26. Zaķu gravas alas – Krimuldas pag., GNP Inciema dabas rezervāta teritorijā. Gaujas labā krasta sāngravas Zaķu gravas labajā krastā nepilnu km no Gaujas, uz R no Lejasbestēm

Ieži

1. Aņītes ieži

Krimuldas pag., smilšakmens atsegumu virkne 1 km garā posmā gar Braslas ūdenskrātuvi un upes kreiso krastu.
2. Baltais iezis
 
Krimuldas pag., zems gaiša smilšakmens iezis pie Braslas, pretim krāšņajam Melnajam iezim
3. Buļu iezis
 
Krimuldas pag., varens iezis ar lielu nobrukumu tā vidusdaļā, Braslas labais krasts
4. Jāņavārti
 
Krimuldas pag., Braslas labajā pamatkrastā iepretim aizsprostam. 3 - 12 m augsts, vairāk, kā 150 m plats atsegums, sastāv no divām daļām, ar leduskritumu
5. Kraukļukalna iezis
 
Krimuldas pag., Braslas labajā krastā 200 m lejpus aizsprostam. Daudz nišas, plaisas, ziemā 2 leduskritumi.
6. Melnais iezis
 
Krimuldas pag., Braslas labajā krastā. Iezīmīgs ar Melnā ieža gaisa alām. Pretim Baltais iezis
7. Slūnu iezis
 
Krimuldas pag., Viena no augstākajām un noteikti iespaidīgākā krauja Braslas senlejā.
8. Virtakas iezis
 
Krimuldas pag., Braslas senlejas viena no augstākajām un noteikti iespaidīgākā krauja. Klinšu zīmējumi Virtakas iezī.

Ezeri, dīķi
1. Aģes ezers
 
Lēdurgas pag., Rīgas-Valmieras šoseja Valmieras virzienā un pie Inciema pa kreisi. Makšķerēšana
2. Aijažu ezers
 
Lēdurgas pag., Aijažu purva ziemeļu daļā. Sapropeļa atradne, daudz ūdensaugu.
3. Aunīškalna ezers
 
Lēdurgas pag., daudz ūdensaugu un zivju
4. Brieždzirnavu dzirnavezers
Krimuldas pag., 4 km R no Raganas; uz Lojas - 8.4 km no ietekas Gaujā. Pašreiz gultnē pļava un slapjākās vietās niedres. Drupas no dzirnavām.
5. Eikažu jaunais ezers (dīķis)
Krimuldas pag., 0.4 km uz DR no Eikažiem, 0.5 km uz R no šosejas A3 (Murjāņi – Valka). Peldvieta
6. Eikažu vecais ezers (dīķis)
Krimuldas pag., 5 km DR no Inciema; uz strauta - 3.6 km no ietekas Jērkules ezerā. Dambis.
7. Grašu dzirnavezers
Krimuldas pag., 3 km DR no Eikažiem; uz Grašupītes - 0.8 km no ietekas Jērkules ezerā. Dambis, ūdensdzirnavas.
8. Jērkules ezers
 
Krimuldas pag., Rīgas-Valmieras šoseja, 6 km no Raganas. Aizaudzis ezers. Sapropeļa ieguves iekārtas piestātne.
9. Kalnamelderu dzirnavezers
Krimuldas pag., 3 km ZR no Turaidas; uz strauta - 3.4 km no ietekas Jērkules ezerā. Nosusināts. Dambis, ūdensdzirnavas.
10. Kalnazāģeru dīķi
Krimuldas pag., GNP dabas lieguma zonā.
11. Kauliņezers
Krimuldas pag., pārpurvotā ieplakā. Sastāv no ziemeļu un dienvidu daļas.
12. Knīderu dzirnavu ezers
Lēdurgas pag., 8 km A no Lēdurgas; uz Juglas - 2 km no ietekas Braslā. Dzirnavu ēka ar dzirnavām.
13. Laimas dīķis
Krimuldas pag., 1 km DA no Raganas. Dambis, betona grodu aka. Peldvieta, makšķerēšana.
14. Lēdurgas dzirnavu ezers
Lēdurgas pag., Lēdurgā; uz grāvja - 0.5 km no ietekas Aģē. Aizsprosts, aizvari, dzirnavas. Makšķerēšana
15. Melnais ezers
Lēdurgas pag. Mīt asaris.
16. Melnezers
 
Lēdurgas pag., Lielā purva DR daļā, dabas liegums.
17. Pīļu ezers
Krimuldas pag., peldvieta, makšķerēšana
18. Podiņa ezers
Krimuldas pag., 2.9 km uz DA no Inciema; 0.6 km uz ZA no Beitiņu mājām. GNP dabas lieguma zonā
19. Salas ezers
Lēdurgas pag. Mīt asaris. Peldvieta.
20. Sulaiņu atteka
Krimuldas pag., 2.7 km uz DA no Inciema; 0.2 km uz R no Braslas ietekas vietas Gaujā, GNP dabas rezervāta zonā.

Upes
1. Aģe
 
Maza upīte, kura iztek no Aģes ezera un ietek Rīgas jūras līcī. Piemērota nobraucieniem ar kanoe līdz vidējam palu līmenim (pavasaris, rudens). Tiek piedāvāti dažādi laivu nobraucieni:
http://www.campo.laivas.lv/lv/marsruti/Vidzeme/?pg=Age
2. Brasla
 
Ainaviski bagāta upe, kas sākas Pociema apkārtnē Limbažos, starp Katvaru un Rāķa ezeriem. Piemērota nobraucieniem ar dažāda veida laivām līdz vidējam palu līmenim (pavasaris, rudens). Tiek piedāvāti dažādi laivu braucieni pa Braslas upi:
http://www.campo.laivas.lv/lv/marsruti/Vidzeme/?pg=Brasla
3. Gauja
 
Viena no Latvijas skaistākajām un populārākajām upēm sākas Vidzemes augstienē, Skujenes pagastā pie Elkas kalna un ietek Baltijas jūras līcī pie Carnikavas. Piemērota dažāda veida atpūtai – peldēšanai, makšķerēšanai, laivošanai. Atpūtas parks „Rāmkalni” piedāvā dažādus maršrutus pa Gauju, viens no tiem ir Sigulda – „Rāmkalni”, kas iet cauri Krimuldai.
http://www.ramkalni.lv/index.php?news_tp=pak&mmenu_id=55&submenu_id=265&set=1
4. Jugla
 
Braslas labā pieteka, tek cauri Lēdurgas pag. Piemērota dažāda tipa laivu nobraucieniem līdz vidējam palu līmenim.
http://www.campo.laivas.lv/en/routes/Vidzeme/?pg=MazaJugla#
5. Ķīšupe
 
Ķīšupe iztek no Lēdurgas pagasta purvājiem un ietek jūrā Saulkrastos.
6. Lorupe
 
Gaujas kreisā krasta pieteka Siguldas novadā un lejtecē arī pa Krimuldas novada robežu.
7. Pēterupe
 
Viena no lielākajām upēm Lēdurgas pag.

Pilskalni, kalni
1. Augstais kalns – Lēdurgas pag. augstākā vieta (85 m)
2. Austriņu kalns – Krimuldas pag., 91 m augsts.
3. Gavēņu pilskalns – Krimuldas pag., Apmēram 1km pirms Saulkrastu - Sējas - Raganas autoceļa, pie Gavēņu mājām. Neparastas formas pilskalns.
4. Lojas pilskalns
 
Krimuldas pag., Lojas upes krastā, netālu no "Kaupiņiem". 15 m augsta smilšakmens klints. Šeit atrodas arī ala.
5. Melnā ieža pilskalns
 
 Krimuldas pag., pie Melnā ieža, Braslas upes labajā krastā. Zem pilskalna atrodas iezis ar tajā esošām gaisa alām.
6. Tērķkalns – Krimuldas pag. starp Raganu un Sēju. 66 m augsts kalns.
7. Viešu pilskalns
 
Krimuldas pag., Melnupītes krastā, netālu no tās ietekas Gaujā, ap 2,5 km ziemeļaustrumos no Turaidas pils.

Avoti
1. Līdumnieku avots
 
 Krimuldas pag. Dabas piemineklis. Avots iztek no klints, ko sauc par Cauro iezi, jo tur kādreiz esot bijusi arka. Atrodas arī ala.
2. Silzemnieku avoti – Krimuldas pag. Dabas piemineklis

Koki
1. Kalnasikšņu dižozols
 
2. Krimuldas pag., netālu no Turaidas, GNP resnākais ozols. 500 gadus vecs.
3. Silzemnieku dendroloģiskie stādījumi – Krimuldas pag. Turpat blakus atrodas arī Silzemnieku avoti.
Ūdenskritumi, leduskritumi
1. Buļu ieža leduskritums
 
Krimuldas pag., Braslas labais krasts, Buļu iezis. Katru ziemu citādāks. Sarežģīta piekļūšana.
2. Jāņavārtu (Sarkanais) leduskritums
 
Krimuldas pag., Braslas labais krasts, Jāņavārtu atsegums. Īpaši skaists skats no iekšpuses – leduskrituma aizmugurē. Sarežģīta piekļuve.
3. Kraukļukalna ieža leduskritums
 
Krimuldas pag., Braslas labajā krastā 200 m lejpus aizsprostam, Kraukļu kalna iezī. Neparasti skaists leduskritums, kuram var apiet apkārt pa sasalušu ledus grīdu.
4. Lojas kreisā krasta pietekas ūdenskritums
 
Krimuldas pag., Lojas kreisā krastā ap 50m lejpus Valmieras ceļam. Nesen izveidojies ūdenskritums.
5. Lojas labā krasta pietekas ūdenskritums
 
Krimuldas pag., Murjāņi, dziļā gravā ap 20 m A no Valmieras - Rīgas šosejas. Ļoti ainavisks ūdenskritums.
Akmeņi
1. Eikažu krustakmens
 
Arheoloģijas piemineklis, kas atrodas ap 0,3 km no Inčukalna - Valmieras šosejas, tās labā pusē, māju ceļa malā starp "Stepēm" un "Grāvmaļiem 




      Atpakaļ
<< Augusts 2022 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031