LAT
 Krimuldas novada dome / Sabiedrības līdzdalība
Krimuldas novada dome
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

svētdiena, 20. 09, 2020         

   
82003

Krimuldas novada dome lūdz iesniegt priekšlikumus ielu nosaukumiem Sunīšos
30.10.2017


      Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Likuma 14.panta otrajā daļā noteikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām.

Adresācijas ieviešana, uzturēšana, pilnveidošana un pārskatīšana ir pašvaldībai noteikta funkcija. Pašvaldībai nav brīvas izvēles iespējas izvēlēties ieviest vai neieviest savā administratīvajā teritorijā vienotām prasībām atbilstošu adresācijas sistēmu. Adresācijas veidošanas obligātās prasības, kas pašvaldībai ir jāievēro, ir noteiktas MK 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk Noteikumi). Noteikumu 9.punkts paredz,  ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 14.punktā teikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 17.1. punkts noteic, ka pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu zemes vienību un ēku numurus piešķir noteiktā kārtībā- no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.

Pamatojoties uz Valsts zinātniskās pētniecības saimniecības  “Krimulda”  privatizācijas komisijas 1993,gada 17.septembra sēdes Protokolu Nr. 3,  Krimuldas pagasta pašvaldībai   bez atlīdzības tika nodota siltumsaimniecība, ūdenssaimniecība, ceļi, tehnika, apzaļumošana, apgaismošana un Centra angārs. Uz šī dokumenta pamata Krimuldas novada domes reģistrēja Sunīšu ciema ielas un ceļus kā inženierbūves valsts kadastra informācijas sistēmā. Tagad šīm ielām nepieciešams nosaukumus (skatīt Pielikumu). Dome lūdz iesniegt priekšlikumus ielu  nosaukumiem (pielikumā ar Nr. 1,2,3,4, 5) 

*SUNĪŠU IELAS 
 
      Atpakaļ
<< Septembris 2020 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930