LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

pirmdiena, 15. 08, 2022         

<-atpakaļ

2018.gada 26. oktobrī plkst.10.00 Krimuldas tautas namā sasaukta

KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 10

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Izpilddirektora informācija
 2. Par zemes apmežošanu īpašumā “Eglieni”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā
 3. Par ēku (būvju) uzņemšanu bilancē
 4. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2018.gada 29.jūnija lēmumā “Par ceļa servitūta nodibināšanu”, protokols Nr. 6, 4.p.
 5. Par īpašumu nodošanu atsavināšanai
 6. Par uzmērītās platības apstiprināšanu
 7. Par zemes gabala ar adresi Emiļa Melngaiļa iela 3, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam
 8. Par Krimuldas novada nekustamā īpašuma – zemes vienības “Dārza iela 57A”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 007 0669, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 9. Par finansējumu ELFLA projektam “Meliorācijas sistēmu atjaunošana”
 10. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
 11. Par dāvinājumu pieņemšanu
 12. Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2018.gada septembrim-decembrim pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
 13. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā „Par amatalgām”
 14. Par izmaiņu Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā
 15. Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”
 16. Par Krimuldas novada domes apbalvojuma „Goda novadnieka” izvirzītā kandidāta apstiprināšanu
 17. Par pilnvarojumu  biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”

Domes priekšsēdētājs L.Kumskis

<< Augusts 2022 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031