LAT
 Krimuldas novada dome / Normatīvie akti
Krimuldas novada dome
·  Saistošie noteikumi
·  Saistošo noteikumu konsolidētā versija
·  arhīvs 2011./2012.gads
·  Saistošie noteikumi / projekti /
·  Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Detālplānojumi
·  Arhīvs
·  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
·  Teritorijas plānojums _ 2016
·  Attīstības programma
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

otrdiena, 29. novembris, 2022         

<-atpakaļ
PAR PAŠVALDĪBU
 Nr.8 26.07.2013.   KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS  
 Nr.10 31.07.2015.   Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu   
 Nr.15 28.04.2015.   Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi  
 Nr.16 27.11.2015.  Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtību   
  PAR IZGLĪTĪBU
 Nr.18  27.09.2013.  Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu   
 Nr.5   31.05.2013. Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs   
PAR SOCIĀLAJIEM JAUTĀJUMIEM 
Nr.2  30.01.2015.  Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas nov    
Nr.23  25.07.2014  „Par kārtību, kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas”   
Nr.6  28.02.2014.  Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu  Krimuldas novadā    
Nr.6  25.05.2012  Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām,kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā    
Nr.4  26.02.2010.  Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem    
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI 
Nr.8  30.09.2016.  „Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā 2017.gadā”   
Nr.7 27.07.2018.  „Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”    
Nr.8  30.06.2015.  Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu   
Nr.6 27.07.2018.  “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”  
Nr.23 31.10.2013.  „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā”
PAR TOPOGRĀFIJU UN BŪVNIECĪBU 
Nr.11  31.07.2015.  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā”   
      
 PAR TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANU 
Nr.3  29.06.2018.  Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā   
    1. pielikums Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem
    2. pielikums Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts   
Nr.8  30.06.2015.  Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu   
Nr.12  25.09.2015.  "Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Krimuldas novadā"    
Nr.12  28.03.2014.   „Krimuldas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi”  
 Nr.17 23.12.2011. "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā"  
Nr.14   27.08.2010. "Krimuldas novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi"
 
Nr.31  20.12.2013.    Par Krimuldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu    
       
PAR MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANU 
Nr.10 28.03.2014.  „Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Krimuldas novadā”  
Nr.2 27.01.2017. „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Krimuldas novadā”

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU 
Nr.8  28.03.2015.  „Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā”   
PAR LICENCĒM ,ATĻAUJĀM UN IELU TIRDZNIECĪBU
Nr.4 14.02.2014.  “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”   
Nr.7 26.08.2016. "Par koku ciršanu ārpus meža Krimuldas novadā "   
Nr.19 29.05.2014. “Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību”
    Pielikums Nr.1 Ielu tirdzniecības organizators ( veidlapa)  
    Pielikums Nr.2 Ielu tirdzniecības dalībnieks (veidlapa)  
    Pielikums Nr.3 Ielu tirdzniecības dalībnieks (veidlapa)  
    Pielikums Nr.4 Atļauja ielu tirdzniecībai (veidlapa)  
PAR ATBALSTU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS 
Nr.3 29.04.2011.  Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās   
  
<< Novembris 2022 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930