LAT
 Krimuldas novada dome / Normatīvie akti
Krimuldas novada dome
·  Saistošie noteikumi
·  Saistošo noteikumu konsolidētā versija
·  arhīvs 2011./2012.gads
·  Saistošie noteikumi / projekti /
·  Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Detālplānojumi
·  Arhīvs
·  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
·  Teritorijas plānojums _ 2016
·  Attīstības programma
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

otrdiena, 29. novembris, 2022         

<-atpakaļ

Nosaukums


Informācija


Faili

“Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā” 

 
 1. 2017.gada 28.jūlija domes lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”,  Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā” (prot. Nr. 9, p.10) 
 2. 2018.gada 29.marta domes lēmums “Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”,   Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā”, nodošanu publiskai apspriešanai (prot. Nr. 3, p.2)
 3. 2018.gada 29.jūnija domes lēmums “Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”,   Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā” apstiprināšanu (prot. Nr. 6, 2.p.) 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi 

Paskaidrojuma raksts 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

"Mierkalni", Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads


 1. 27.09.2013 Nr.18 p. 5 „Par nekustamā  īpašuma  „Mierkalni”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.” 
   
 2. 28.03.2014. Nr.4 p.4 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamais  īpašums „Mierkalni”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.”
   
 3. 30.06.2014. Nr.7 p.4 „Par nekustamā īpašuma „Mierkalni”, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu”.


Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Skatīt...

 

Paskaidrojuma raksts

Skatīt...

 

Teritorijas izmantošanas shēma

Skatīt...

" Impas" , Krimuldas pagasts


1. 2009. gada 23. oktobra domes lēmums „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam „Impas”” (prot. Nr. 8, p.33)

2. 2009. gada 27. novembra domes lēmums „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei” (prot. Nr. 9, p.33)

3. 2010. gada 2. jūlija domes lēmums „Par detālplānojuma „Impas” izstrādes vadītāja maiņu (prot. Nr. 7, p.10)

4. 2011. gada 27. maija domes lēmums „Par zemes gabala „Impas” (zemes gab. kad. Nr. 8068 007 0037) Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba uzdevuma papildināšanu un pagarināšanu, detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (prot. Nr. 5, p.4)

5. 2012. gada 25. maija domes lēmums „Par zemes gabala „Impas” Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, p.5)


 1.    Paskaidrojuma raksts      

Skatīt... 

2.    Teritorijas plānotā/ atļautā izmantošana. Galvenais plāns.

Skatīt... 

3.    Saistošie noteikumi Nr. 5 „Par Krimuldas novada, Krimuldas pagasta Raganas ciema nekustamā īpašuma „Impas” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”

Skatīt...


 

"Turaidas vēsturiskā centra detalplānojums" 

 

1. Nr.4 p. 9  30.03.2012.
Par nekustamo īpašumu  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”,
„Valsts autoceļs – P7”, /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļs – P8 ”,
/posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” C P7-Rožkalni,
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.


2. 28.02.2013. Nr.5 p.5
Par detālplānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamie īpašumi ar nosaukumiem  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”, „Valsts autoceļs – P7”, /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļs – P8 ”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” I 20, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

3.31.05.2013.  Nr.10 p.1
Par nekustamo īpašumu  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”, „Valsts autoceļs – P7”, /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļs – P8 ”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” I 20 ” Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu
 

 

Plānotā izmantošana Skatīt ... 

Teritorijas izmantošana un apbūves nosacījumi Skatīt...

Paskaidrojuma raksts I daļa 

 Detalplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 

 

 "Daudes", Murjāņi, Krimuldas novads 1.
28.09.2012 Nr.13 p. 2
„Par nekustamā  īpašuma  „Daudes”, Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.”

2. 28.02.2013. Nr.5 p.6
„Par detālplānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamais  īpašums „Daudes” Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.”
 

3. 28.06.2013. Nr.12 p.7
 „Par nekustamā īpašuma „Daudes” Murjāņos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu”.Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Skatīt..

Teritorijas izmantošanas shēma Skatīt...

Paskaidrojuma raksts

 "Laumas", Krimuldas pag., Krimuldas novads  
 1.  22.03.2013. Nr.6 p.2 “Par nekustamā īpašuma “Laumas”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu.”
 2. 30.06.2014. Nr.7 p.3 “Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums “Laumas”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.” 
 3. 27.02.2015. Nr.2 p.5 “Par nekustamā īpašuma “Laumas”,, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā detālplānojuma apstiprināšanu.” 
 

Paskaidrojuma raksts 

Grafiskā daļa 


<< Novembris 2022 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930