LAT
 Krimuldas novada dome / Normatīvie akti
Krimuldas novada dome
·  Saistošie noteikumi
·  Saistošo noteikumu konsolidētā versija
·  arhīvs 2011./2012.gads
·  Saistošie noteikumi / projekti /
·  Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Detālplānojumi
·  Arhīvs
·  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
·  Teritorijas plānojums _ 2016
·  Attīstības programma
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

sestdiena, 01. oktobris, 2022         

<-atpakaļ

Paziņojums par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam projekta publisko apspriešanu
24.04.2014


Paziņojums par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam projekta publisko apspriešanu

Krimuldas novada dome informē, ka pamatojoties uz 2014.gada 28.marta sēdes lēmumu „Par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.4,p.2), publiskajai apspriešanai tiek nodots Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam (turpmāk – Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.04.2014. līdz 05.05.2014.

Publiskās apspriešanas sanāksmes/diskusijas notiks:

 • Inciema bibliotēkā    24.04.2014. plkst.15.00
 • Lēdurgas pagasta pārvaldē 24.04.2014. plkst.17.00
 • Krimuldas novada domē 24.04.2014. plkst.19.00.

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību telpiski. Tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. Plānošanas dokumenta izstrādē par pamatu tika izmantota gan šajos plānošanas dokumentos paustās nostādnes, gan darba grupās un tikšanās reizēs paustie viedokļi un ierosinājumi.

Izstrādātais dokuments, pēc tā apstiprināšanas Krimuldas novada domē, būs hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

  Aicinām iepazīties ar Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu un sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus Krimuldas novada domei līdz 2014.gada 5.maijam personīgi, nosūtot pa pastu (adrese:  Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144) vai elektroniski (e-pasta adrese: attistiba@krimulda.lv). Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese.

  Ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Krimuldas novada domē, Lēdurgas pagasta pārvaldē, Inciema bibliotēkā, pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un SIA „METRUM” mājas lapā www.metrum.lv.
  Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam projekts Lēmums par Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
  Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2038.gadam 1.redzkcijas sabiedriskās apspriešanas anketa.

  • Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2038.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešana anketa
  • Lēmums
  • KRIMULDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.–2038.GADAM Publiskā apspriešana
  • PĀRSKATS PAR KRIMULDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2038.GADAM
   IZSTRĀDES PROCESU*

      

   
        Atpakaļ
  << Oktobris 2022 >>
  POTCPSSv
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31