LAT
 Krimuldas novada dome / Normatīvie akti
Krimuldas novada dome
·  Saistošie noteikumi
·  Saistošo noteikumu konsolidētā versija
·  arhīvs 2011./2012.gads
·  Saistošie noteikumi / projekti /
·  Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Detālplānojumi
·  Arhīvs
·  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
·  Teritorijas plānojums _ 2016
·  Attīstības programma
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

sestdiena, 01. oktobris, 2022         

<-atpakaļ

Paziņojums par Krimuldas novadā esošo valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu
17.12.2015


Paziņojums par Krimuldas novadā esošo valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba uzdevumu. 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus Krimuldas novada teritorijā.

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem:

1.Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts);

2.Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts);

3.Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts);

4.Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts);

5.Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts);

6.Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts);

7.Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts);

8.Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts);

9.Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts);

10,Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts);

11.Pilsētbūvniecības piemineklis “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (Krimuldas pagasts).

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies informēt kultūras pieminekļu īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 18.janvārim.

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631.
      Atpakaļ
<< Oktobris 2022 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31