LAT
 Krimuldas novada dome / Normatīvie akti
Krimuldas novada dome
·  Saistošie noteikumi
·  Saistošo noteikumu konsolidētā versija
·  arhīvs 2011./2012.gads
·  Saistošie noteikumi / projekti /
·  Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Detālplānojumi
·  Arhīvs
·  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
·  Teritorijas plānojums _ 2016
·  Attīstības programma
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

otrdiena, 29. novembris, 2022         

<-atpakaļ
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 ( 28.09.2018.) Grozījumi Krimuldas novada 27.07.2018. Saistošajos noteikumos Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” Lasīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI . Nr. 9 (28.09.2018) Grozījums Krimuldas novada 27.07.2018. Saistošajos noteikumos Nr.7„ Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā”  Lasīt...PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.8 ( 28.09.2018 ) Grozījumi Krimuldas novada29.12.2017. Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. Lasīt... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 (27.07.2018.) „Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā” Lasīt... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.6 (27.07.2018.) “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” Lasīt...

 •  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 ( 29.06.2018.)  "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā" Lasīt ...  
 • Grozījumi Krimuldas novada 29.12.2017. Saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. Lasīt... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 (24.11.2017.) "Grozījums Krimuldas novada domes  28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Krimuldas novadā”"Lasīt ... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16  (29.12.2017.) "Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam" Lasīt ... PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Pielikums Nr.1; Pielikums Nr. 2; Pielikums Nr.3; Pielikums Nr.4; Pielikums Nr.5

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 (29.09.2017.) Grozījumi Krimuldas novada 07.01.2017. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” Lasīt ...
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 (24.02.2017.) Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”  Lasīt...    PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 (24.02.2017.) Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”  Lasīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 (24.02.2017.) Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā” Lasīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 (28.10.2016.) Par grozījumiem 30.06.2015.  Krimuldas novada domes saistošajos noteikumos  Nr.8 „Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” .  Lasīt...    PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.2 (27.01.2017.) „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Krimuldas novadā” Lasīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.11 (25.11.2016.) „Grozījumi Krimuldas novada domes 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā””  Lasīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā 2017.gadā” Lasīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 (26.08.2016.) „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Lasīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5  ( 29.07.2016.) Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos  Nr.8 „Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” Lasīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 3 (29.04.2016.)  „Grozījumi Krimuldas novada domes 26.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums””   Lasīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 (30.03.2016.) Grozījumi Krimuldas novada 29.12.2015. Saistošajos noteikumos Nr.18„Par Krimulda novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” Lasīt...
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 (25.09.2015.) . "Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Krimuldas novadā"  Skatīt...  PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 (26.02.2016.) Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam Skatīt... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 20 (29.12.2015.) Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”     PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19 (9.12.2015.) Par grozījumiem  Krimuldas novada pašvaldības 23.12.2015. saistošajos noteikumos Nr. 17 ”Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā" Skatīt...    PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17 (29.12.2015.) Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”Skatīt...  
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16 (27.11.2015.) Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas kārtību Skatīt...  PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 (25.09.2015.) „Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā 2016.gadā”  Skatīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11 (31.07.2015.) „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā” Skatīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 (31.07.2015) Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”. Skatīt...

   

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.8 (30.06.2015.)"Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu" Skatīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 6 (30.04.2015.) Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā” Skatīt...  PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE  NOTEKUMI Nr. 5 (30.04.2015) "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Krimuldas novadā" Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 4 (30.04.2015). Grozījumi Krimuldas novada 30.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”. Skatīt...
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 (27.03.2015.) Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 (30.01.2015.) Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā  Skatīt... Paskaidrojuma raksts
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.36 (18.12.2014.) Grozījumi Krimuldas novada23.01.2014. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. Skatīt... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.35 (28.11.2014.) Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.34 (28.11.2014.)„Grozījumi Krimuldas novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19„ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā”  Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32 (31.10.2014.) Grozījums Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31 (31.10.2014.) Grozījumi Krimuldas novada 23.01.2014. Saistošajos noteikumos Nr.2„Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”.  Skatīt... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30 (26.09.2014) „Grozījumi Krimuldas novada pašvaldības 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19„ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29 ( 26.09.2014.) „Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par kārtību kādā Krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamās personas , kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27 (29.08.2014.) „Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.19„ Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Krimuldas novadā”  Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26 (29.08.2014.) „Grozījumi Krimuldas novada domes 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24 (25.07.2014.) " Grozījumi Krimuldas novada 23.01.2014. Saistošajos noteikumos Nr.2„Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam " Skatīt.... 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23 (25.o7.2014.) „Par kārtību, kādā krimuldas novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19 ( 29.05.2014. ) “Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18 ( 29.05.2014.) Grozījums Krimuldas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Krimuldas novadā” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17 ( 29.05.2014. ) „Grozījumi Krimuldas novada domes 2014.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Krimuldas novadā" Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 ( 29.05.2014. ) „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs””  SKATĪT... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 9 ( 28.03.2014.) „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Krimuldas novadā” Skatīt...  PASKAIDROJUMA RAKSTS

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 ( 28.03.2014.) „Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Krimuldas novadā” Skatīt...  PASKAIDROJUMA RAKSTS


 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI
  Nr. 14 (28.03.2014.) "Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 (28.03.2014) „Krimuldas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS


 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr. 8 ( 28.03.2014.) „Par sabiedrisko kārtību Krimuldas novadā” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr.11 (28.03.2014) "Par koku ciršanu ārpus meža Krimuldas novada administratīvajā teritorijā" Skatīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI
  Nr. 16 (28.04.2014.) Grozījumi Krimuldas novada 23.01.2014. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. Skatīt...
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 (28.03.2014.)„Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Krimuldas novadā” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 ( 28.03.2014.) " Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 (28.03.2014.) Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu  Krimuldas novadā Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 (28.03.204.) „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS

 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs”” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS


 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30,,Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 ,,Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Krimuldas novadā"
  Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI (28.02.2014.) Nr. 5 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2010.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Krimuldas novadā””Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS
 • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31 “Par Krimuldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” Skatīt...  PASKAIDROJUMA RAKSTS

  • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29
   „Grozījumi Krimuldas novada domes 2010.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem”” Skatīt...   
                                             
  • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24
   „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2014.gadā””
   Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS

  • SAISTOŠIE NOTEIKUMI (23.01.2014.) Nr.2 "Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam"
   Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS

    SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Skatīt... PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI (20.12.2013) Nr. 33   
    Grozījumi Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem”
    Skatīt

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI (20.12.2013.)  Nr. 32
    Grozījums Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem”
    Skatīt...
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.35
    Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2013. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”. Skatīt...


   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27
    Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2013. Saistošajos noteikumos N
    r. 2 Skatīt šeit... 
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI 31.10.2013 Nr. 22
    „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Krimuldas novadā”
    Skatīt šeit...  
   •  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18 "Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu" Skatīt...
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
     „Grozījumi Krimuldas novada domes 2010.gada 27.augusta saistošajos noteikumos „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Krimuldas novadā"    Skatīt šeit...

   •  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
     „Grozījumi Krimuldas novada domes 2012.gada 25.maija saistošajos noteikumos „Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā””
       Skatīt šeit... 
   •  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
     „Grozījumi Krimuldas novada domes 2011.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos „Krimuldas novada pašvaldības finansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””   Skatīt šeit...

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 „Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”” Skatīt šeit... PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
    Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2013. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”
    Skatīt šeit...

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību"Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs" Skatīt šeit...
   •  PASKAIDROJUMA RAKSTS
     
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8  „KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” PASKAIDROJUMA RAKSTS
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.7 Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2013. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” Skatīt šeit...
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 Grozījumi Krimuldas novada 28.02.2013. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” Skatīt šeit...
   • Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Krimuldas novada pašvaldības 25.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2013.gadā”” Skatīt šeit...  PASKAIDROJUMA RAKSTS
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.3
    Grozījums Krimuldas novada 26.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem”
    Skatīt...   PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 "Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam." Skatīt šeit... 
    PASKAIDROJUMA RAKSTS
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā 2013.gadā”. Skatīt šeit...  

   PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem” Skatīt šeit...
     

   PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 8 Grozījums Krimuldas novada 24.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4 „Īpašumu vērtēšanas kritēriji ģimenes (personas) ienākumu noteikšanai”. Skatīt šeit...  PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI . Nr.6  " Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā" 
    Skatīt šeit... PASKAIDROJUMA RAKSTS

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 „Par Krimuldas novada, Krimuldas pagasta Raganas ciema nekustamā īpašuma „Impas” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”  Skatīt šeit...  


   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 " Grozījumi Krimuldas novada 10.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”.
    Skatīt šeit..

   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17 " Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Krimuldas novadā " Skatīt šeit 
    PASKAIDROJUMA RAKSTS
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI " Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam." skatīt šeit... 
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI    Nr. 15 " Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā " skatīt šeit...
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 " Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem " Skatīt šeit...
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 " Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem " Skatīt šeit...
   • SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 „KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” skatīt šeit...

   • Saistošie noteikumi Nr. 3 29.04.2011.    Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums
    energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
    . Skatīt šeit...
                                         

   << Novembris 2022 >>
   POTCPSSv
   123456
   78910111213
   14151617181920
   21222324252627
   282930