LAT
 Krimuldas novada dome / Iestādes
Krimuldas novada dome
·  Administrācija
·  Bāriņtiesa
·  Krimuldas novada VPV klientu apkalpošanas centrs
·  Būvvalde
·  Sociālais dienests
·  Dzimtsarakstu nodaļa
·  Veco ļaužu nams
·  SIA Entalpija-2
·  SIA Krimuldas doktorāts
·  Veco ļaužu mītne "Pēterupe"
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

trešdiena, 29. jūnijs, 2022         

<-atpakaļ

KRIMULDAS NOVADA BŪVVALDES INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTAJĀ MBŪVNIECĪBAS IECERĒM, BŪVPROJEKTIEM, IZSNIEGTAJĀM BŪVATĻAUJĀM

BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMI / IECERES

IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU
VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ
FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

12.01.2016.

“MAZIE RĪTI”,

Lēdurgas pag.

Jauna būvniecība

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Ieceri atbalstīt

14.01.2016.

“OZOLIŅI”, Lēdurgas pag.

Jauna būvniecība

Lauksaimniecības produkcijas noliktava

Ieceri atbalstīt

14.01.2016.

“MELDERNIEKI”,

Ragana,

Krimuldas pag.

Jauna būvniecība

Cietā seguma laukums

Ieceri atbalstīt

27.01.2016.  "Laimu klēts", Krimuldas pag.  pārbūve  lauksaimniecības produkcijas noliktava un tehnikas novietne  ieceri atbalstīt 
28.01.2016.  "Rēzijas", Krimuldas pag.  pārbūve  kūts  ieceri atbalstīt 
28.01.2016.  "Vecvaltes", Krimiuldas pag.  pārbūve  maizes ceptuve-noliktava  ieceri atbalstīt 
12.02.2016. T-4157 "Juglas", Lēdurgas pag. pārbūve  0.4kV tīkls un komercuzskaites ieceri atbalstīt
19.02.2016.  A/S "Latvijas Gāze", Inčukalna PGK, Krimuldas pag,  atjaunošana (kapitālais remonts)  gāzes urbumi  akceptēt 
22.02.2016.  Lēdurgas pag.  rekonstrukcija elektrotīkli  akceptēt 
22.02.2016  Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
10.03.2016.  "Lejasbisenieki"  jauna būvniecība  pirts  ieceri atbalstīt 
17.03.2016.  TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS, Turaida, Krimuldas pag.  atjaunošana  dīķu kaskādes  ieceri atbalstīt 
24.03.2016.  "Tilgaļi - 1", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dīķis  akceptēt 
31.03.2016.  "Zemnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dīķis  ieceri atbalstīt 
11.04.2016.  Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  vienkāršota fasādes atjaunošana  zivju pagrabs (muzejs)  akceptēt 
11.04.2016.  Turaida muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  vienkāršota fasādes atjaunošana  pirts (muzejs)  AKCEPTĒT 
11.04.2016.  "Apškalni", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  saimniecības ēka  iesniegt papildinājumus 
11.04.2016.  "Anceri", Sunīši, Krimuldas pag.  ierīkošana  žogs  akceptēt 
11.04.2016.  "Centrs Raganā", Ragana, krimuldas pag.  bankomāta nomaiņa  bankomāts  akceptēt 
21.04.2016.  "Lejaszaķi",Krimuldas pag.   jauna būvniecība  elektrolīnijas jauns pieslēgums  akceptēt 
21.04.2016.  Saules iela un Dārza iela Raganā  atjaunošana  Z-8809-1.2 (energoapgādes objekts)  akceptēt 
21.04.2016. "Zābaki", Krimuldas pag. pārbūve  slēpošanas kalna un stādaudzētavas ārējā elektroapgāde  akceptēt 
21.04.2016.  "Maiņkalni", Lēdurga, Lēdurgas pag.  ēkas fasādes atjaunošana ( jumta nomaiņa)  dzīvojamā māja  akceptēt 
21.04.2016.  "Jaunsaulītes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dārza māja  ieceri atbalstīt 
21.04.2016.  "Nikas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts ēka un auto nojume  ieceri atbalstīt
21.04.2016.  "Bramaņi 2", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  lauksaimniecības tehnikas novietne un pirts  ieceri atbalstīt 
25.04.2016.  "Zābaki", Krimuldas pag.  pārbūve un jauna būvniecība  ceļš un stādu laukums  ieceriatbalstīt 
25.04.2016.  "Zābaki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  ceļš un stāvlaukums  ieceri atbalstīt 
29.04.2016.  "Roči', Krimuldas pag.  jauna būvniecība  mājsaimniecības gazifikācija  akceptēt 
03.05.2016.  Skolas iela 6-10, Ragana, Krimuldas pag.  dzīvokļa vienkāršota atjaunošana  dzīvoklis  akceptēt 
05.05.2016.  Straupes iela 3, Inciems, Krimuldas pag.  vienkāršota atjaunošana  dzīvojamā māja  akceptēt 
09.05.2016.  "Grinduļi", (Inčukalna PGK), Krimuldas pag.  vienkāršota atjaunošana  administratīvā ēka  akceptēt 
16.05.2016.  Tautas nams  ierīkošana  saules bateriju sistēma Krimuldas novada domes ēkai elektroenerģijas ražošanai  akceptēt 
16.05.2016.  "Purmaļi", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
19.05.2016.  "Dendroparks", Lēdurgas pagasts  pārbūve  informācijas centra ēka  ieceri atbalstīt 
19.05.2016.  'Āžkalni", krimuldas pag.  jauna būvniecība  elektroapgāde  akceptēt 
23.05.2016.  "Jaunspāres", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  elektroapgāde  akceptēt 
23.05.2016.  "Ziedlejas - Gaujmaļi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
25.05.2016.  Lēdurgas pag.  pārbūve  20k V GEPL LL-30 ( posmā no B Nr.262 līdz B Nr.278) un NL 30-35 rekonstrukcija  akceptēt 
27.05.2016.  Tautas nams, Parka iela 1, Ragana  fasādes vienkāršota atjainošana  Tautas nams, Krimuldas novada pašvaldības administratīvā ēka  akceptēt 
30.05.2016.  "Klētnieciņi', Krimuldas pag.  vienkāršota atjaunošana  dzīvoklis  akceptēt 
30.05.2016.  "Vizbules", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  elektroapgāde, ārējie tīkli  akceptēt 
30.05.2016.  "Ogas", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  akceptēt 
06.06.2016.  Saules iela 17, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  ieceri atbalstīt 
07.06.2016.  TMR, Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  ārējā elektroapgāde  akceptēt 
09.06.2016.  "Antas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  konteinertipa ražošanas un tirdzniecības ēka  ieceri atbalstīt 
09.06.2016.  Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  ārējā elektroapgāde  akceptēt 
16.06.2016.  "Gravenieši", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
16.06.2016.  "Vārpas", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība un pārbūve  saimniecības ēka, katlumāja, kalte  ieceri atbalstīt 
04.07.2016.  "Meža Brīduļi", Krimuldas pag.  pārbūve  meliorācijas sistēma  ieceri atbalstīt 
04.07.2016.  "Sunīši", Krimuldas pag.  nojaukšana, jauna būvniecība  skapjveida gāzes regulēšanas punkts  ieceri atbalstīt 
11.07.2016.  "Zāģeri", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  tūristu apmetnes sanitārā mājiņa  akceptēt 
12.07.2016.  Ceriņu iela 1A, Ragana  jauna būvniecība  gatavās produkcijas noliktava, fasēšanas un nogatavināšanas angārs  papildināt, iesniegt atkārtoti 
14.07.2016.  "Zeme zem Sunīšiem", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  gājēju taka  ieceri atbalstīt 
22.07.2016.  "Saules liesmas",  Krimuldas pag. jauna būvniecība  dzīvojamā māja, pirts,saimniecības ēka  ieceri atbalstīt 
22.07.2016.  "Ziedlejas-Gaujmaļi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
26.07.2016.  "Žoguļi", Krimuldas pag.  pārbūve, atjaunošana  ražošanas ēkas kūdras apstrādei, uzglabāšanai  ieceri atbalstīt 
09.08.2016.  "Blīgznas", Krimuldas pag.  novietošana  noliktava  ieceri atbalstīt 

25.08.2016.

"Ceļtekas", Ragana, Krimuldas pag.  pārbūve  darbnīcas ēka  ieceri atbalstīt 
29.08.2016.  "Inciemi", Inciems, Krimuldas pag.  pārbūve  ēdnīca  ieceri atbalstīt 
05.09.2016.  "Dainas" (Inčukalna PGK), Krimuldas pag.  nojaukšana, pārbūve  kompresoru stacijas krānu mezgls  ieceri atbalstīt 
06.09.2016.  "Jodi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  iesniegt papildinājumus 
12.09.2016.  "Pļavupes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un palīgēkas  iesniegt papildinājumus 
15.09.2016.  Jaunatnes iela 14, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
15.09.2016.  "Sūrenes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts  akceptēt 
22.9.2016.   Ķīvītes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja, saimniecības ēka  ieceri atbalstīt 
26.09.2016.  "Priežkalni 2", Lēdurgas pag.  atjaunošana  meliorācijas sistēma  akceptēt 
28.09.2016.  Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  fasādes atjaunošana, jumta nomaiņa  Turaidas muižas pārvaldnieka māja (muzejs)   akceptēt 
10.10.2016.  "Jodi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēka  iesniegt papildinājumus 
12.10.2016.  "Vecvaltes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  noliktava  ieceri atbalstīt 
13.10.2016.  "Ceļtekas",  Ragana, Krimuldas pag. vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu  kafejnīca  akceptēt 
20.10.2016.  Gaujas iela 2G, Inciems, Krimuldas pag.  nojaukšana un jauna būvniecība  gāzes regulēšanas punkts  akceptēt 
20.10.2016.  "Strautiņi", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  dīķis  akceptēt 
03.11.2016.  "Lielviešas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  elektroapgāde  akceptēt 
10.11.2016.  "Nokalnes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
14.11.2016.  "Pikāres", krimuldas pag.  jauna būvniecība  elektroapgāde  akceptēt 
08.12.2016.  "Āžkalni", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamās mājas elektroapgāde  akceptēt 
09.12.2016.  "Ozoliņi", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  graudu pirmapstrādes iekārta  ieceri atbalstīt 
15.12.2016. 

Ragana, Krimuldas pag.

( Meliorācijas sistēmas "Laimas-Entalpija-Loja"un "Mazdārziņi")  
 atjaunošana meliorācijas sistēma  ieceri atbalstīt 
15.12.2016.  "Vecvaltes", Krimuldas pag.  novietošana  saules spēkstacija  akceptēt 
15.12.2016.  "Dūdas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un palīgēkas  ieceri atbalstīt 
15.12.2016.  "Skrāpji", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  iesniegt papildinājumu 
19.12.2016.  "Ozoliņi", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  ceļš un laukums   akceptēt 
21.12.2016.   "Zāģeri", Krimuldas pag. jauna būvniecība  tūristu mītne  ieceri atbalstīt 
22.12.2016. "Silakalni", Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamās mājas elektroapgāde akceptēt

IESNIEGTIE BŪVPROJEKTI

IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU
VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

12.01.2016.

“KRĒĶI”, Ragana,

Krimuldas pag.

Jauna būvniecība

Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas

akceptēt

14.01.2016.

“MELDERNIEKI”,

Ragana,

Krimuldas pag.

Jauna būvniecība

Cietā seguma laukums

akceptēt

12.02.2016.  T-4157 "Juglas", Lēdurgas pag. pārbūve 0.4 kV tūkls un komercuzskaites saskaņot
22.02.2016.  20 k V GVL LB-26 (no balsta Nr.140 līdz balstam Nr.171) NB26-58, NB26-30 un T-2085 "Taucēns"20/0.4kV tīklu un komercuzskaišu rekonstrukcija , Lēdurgas pag.  pārbūve  elektrotīkli  saskaņot 
25.02.2016.  "Zemnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dīķis  akceptēt 
03.03.2016.  Inčukalna PGK, Krimuldas pag.  pārbūve  pārvades gāzes vadu pieslēgšanas mezgls  akceptēt 
29.03.2016.  "Ošāres", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  akceptēt 
31.03.2016.  "Rūpnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  vieglās rūpniecības ražošanas angārs  akceptēt 
04.04.2016.  Meža iela 4, inciems, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  ārējā gāzes apgāde  akceptēt 
11.04.2016.  "Apškalni", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  saimniecības ēka  iesniegt papildinājumu 

14.04.2016.

Zvaigžņu iela 20, Inciems, krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  saskaņot 
29.04.2016.  "Roči", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  mājsaimniecības gazifikācija  akceptēt 
19.05.2016. "Dendroparks", Lēdurgas pag.  pārbūve  informācijas centra ēka  saskaņot 
25.05.2016.  Lēdurgas pag.   pārbūve 0k V GEPL LL-30 ( posmā no B Nr.262 līdz B Nr.278) un NL 30-35 rekonstrukcija  saskaņot
30.05.2016.  "Ogas", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja   saskaņot 
09.06.2016.  Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  savrupmāja  akceptēt 
20.06.2016.  "Ērgļi", Krimuldas pag.  pārbūve  saimniecības ēka  akceptēt 
20.06.2016.  "Nikas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts ēka un auto nojume  akceptēt 
06.07.2016.  Saules iela 17, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  saskaņot 
08.08.2016.  Ūdenstornis Turaidā, Turaida, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  mobilo sakaru bāzes stacija  saskaņot 
08.08.2016.  "Zābaki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  ceļu posms un stāvlaukums  saskaņot 
08.08.2016.  "Zābaki', Krimuldas pag.  pārbūve un jauna būvniecība  servitūta ceļš un stādu pieaudzēšanas laukums  saskaņot 
09.08.2016.  "Blīgznas', Krimuldas pag.  novietošana  noliktava  saskaņot 
11.08.2016.  "Bramaņi -2", Inciems, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts ēka  saskaņot 
15.09.2016.  Jaunatnes iela 14, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  saskaņot
19.09.2016.  Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  atjaunošana  dīķu kaskādes  saskaņot 
22.09.2016.  "Ķīvītes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja, saimniecības ēka  saskaņot 
10.10.2016.  "Gravenieši", krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  saskaņot 
20.10.2016.  "Zābaki", Krimuldas pag.  pārbūve, jauna būvniecība ( PROJEKTA IZMAIŅAS)   ceļš un stādu pieaudzēšanas laukums  saskaņot izmaiņas 
20.10.2016.  "Mazie Rīti",  Lēdurgas pag. jauna būvniecība  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  saskaņot 
20.10.2016.  "Līgotāji", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  saskaņot 
20.10.2016.  "Silpurmašas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dīķis  saskaņot 
03.11.2016.  "Vecvaltes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  noliktava  saskaņot 
10.11.2016.  "Vārpas 1", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība ( projekta izmaiņas)  liellopu kūts  saskaņot 
16.11.2016. Turaidas iela 5A, Inciems, Krimuldas pag. pārbūve ēdnīca saskaņot
22.12.2016. "Laimu klēts" , Ragana, Krimuldas pag. pārbūve  lauksaimniecības produkcijas noliktava, tehnikas novietne, teritorijas labiekārtojums saskaņot
IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS

IZSNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES
LĒMUMS

12.01.2016.

“AUGSTIENES”,

Turaida, Krimuldas pag.

Jauna būvniecība

Dzīvojamā māja

Izsniegt būvatļauju

13.01.2016.

ZVAIGŽŅU IELA 20, Inciems. Krimuldas pag.

Jauna būvniecība

Dzīvojamā māja

Izsniegt būvatļauju

14.01.2016.

“KLINTSLEJAS”, Lēdurgas pag.

Pārbūve, teritorijas labiekārtojums

Dzīvojamā māja

Izsniegt būvatļauju

20.01.2016.  "Mazie rīti", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  izsniegt būvatļauju 
22.01.2016.  "Ozoliņi", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  lauksaimniecības produkcijas noliktava  izsniegt būvatļauju 
25.01.2016.  "Meldernieki", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  cietā seguma laukums  izsniegt būvatļauju 
02.02.2016.  "Laimu  klēts", Krimuldas pag.  pārbūve  lauksaimniecības produkcijas noliktava un tehnikas novietne  izsniegt būvatļauju 
02.02.2016.  "Rēzijas", Krimuldas pag.  pārbūve  kūts  izsniegt būvatļauju 
02.02.2016. "Vecveltes", Krimuldas pag.  pārbūve maizes ceptuve- noliktava izsniegt būvatļauju
02.02.2016.  "Krēķi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  izsniegt būvatļauju 
02.03.2016.  Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
18.03.2016.  "Lejasbisenieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts  izsniegt būvatļauju 
11.04.2016.  Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  pārbūve  dīķu kaskāde  izsniegt būvatļauju 
11.04.2016.  "Zemnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dīķis  izsniegt būvatļauju 
10.05.2016.  "Bramaņi -2", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts  izsniegt būvatļauju 
10.05.2016.  "Nikas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts un auto nojume  izsniegt būvatļauju 
16.05.2016.  "Zābaki" , Krimuldas pag. pārbūve un jauna būvniecība  ceļš un stādu laukums  izsniegt būvatļauju 
16.05.2016.  "Zābaki', Krimuldas pag.  jauna būvniecība  ceļš un stāvlaukums  izsniegt būvatļauju 
23.05.2016.  "Jaunsaulītes", krimuldas pag.  jauna būvniecība  dārza māja   izsniegt būvatļauju 
30.05.2016.  "Dendroparks', Lēdurgas pag.  pārbūve  informācijas centra ēka  izsniegt būvatļauju 
30.05.2016.  "Purmaļi", Krimuldas pag.  pērbūve  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
09.06.2016.  "Ogas", Krimuldaspag.  pārbūve  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
15.06.2016.  Saules iela 17, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  izsniegt būvatļauju 
22.06.2016.  "Nikas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts ēka un auto nojume  izsniegt būvatļauju 
22.06.2016.  'Pēči", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būbniecība  dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts  izsniegt būvatļauju 
08.07.2016.  "Sunīši", Krimuldas pag.  nojaukšana, jauna būvniecība  skapjveeida gāzes regulēšanas punkts izsniegt būvatļauju 
12.07.2016.  "Vārpas', Lēdurgas pag.  pārbūve un jauna būvniecība  saimniecības ēka, kalte, katlu māja  izsniegt būvatļauju 
18.07.2016.  "Gravenieši" , Krimuldas pag. pārbūve  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
21.07.2016.  "Meža Brīduļi" , Krimuldas pag. pārbūve  meliorācijas sistēma  izsniegt būvatļauju 
02.08.2016. "Žoguļi", Krimuldas pag. pārbūve, atjaunošana ražošanas ēkas kūdras pārstrādei, uzglabāšanai  izsniegt būvatļauju 
12.08.2016.  Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  pārbūve un restaurācija  Klaušinieku māja (muzejs)  izsniegt būvatļauju 
16.08.2016.  "Saules Liesmas" , Krimuldas pag. jauna būvniecība  dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts  izsniegt būvatļauju 
19.08.2016.  "Ziedlejas-Gaujmaļi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
22.08.2016.  "Blīgznas", Krimuldas pag.  novietošana  noliktava  izsniegt būvatļauju 
22.09.2016.  "Ceļtekas", Ragana, Krimuldas pag.   pārbūve  darbnīcas ēka  izsniegt būvatļauju 
22.09.2016.  Turaidas iela 5, Inciems, Krimuldas pag.  pārbūve  ēdnīca  izsniegt būvatļauju 
03.10.2016.  Jaunatnes iela 14, Tagana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
03.10.2016.  "Ķīvītes", Krimuldas pag.   jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēka  izsniegt būvatļauju 
19.10.2016.  "Vecvaltes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  noliktava  izsniegt būvatļauju 
26.10.2016.  "Inčukalna gāzes kātuve", Krimuldas pag.  pārbūve  kompresoru stacija un krānu mezgls  izsniegt būvatļauju 
16.12.2016.  "purmaļi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
21.11.2016.  "Jodi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  izdot būvatļauju 
28.11.2016.  "Nokalnes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
21.12.2016.  "Ozoliņi", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  graudu pirmapstrādes iekārta  izdot būvatļauju 
21.12.2016. 

Ragana, Krimuldas pag.

( Meliorācijas sistēmas "Laimas-Entalpija-Loja"un "Mazdārziņi") 

atjaunošanas   meliorācijas sistēma  izdot būvatļauju 
<< Jūnijs 2022 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930