LAT
 Krimuldas novada dome / Iestādes
Krimuldas novada dome
·  Administrācija
·  Bāriņtiesa
·  Krimuldas novada VPV klientu apkalpošanas centrs
·  Būvvalde
·  Sociālais dienests
·  Dzimtsarakstu nodaļa
·  Veco ļaužu nams
·  SIA Entalpija-2
·  SIA Krimuldas doktorāts
·  Veco ļaužu mītne "Pēterupe"
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

trešdiena, 29. jūnijs, 2022         

<-atpakaļ

KRIMULDAS NOVADA BŪVVALDES INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTAJIEM BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMIEM, BŪVPROJEKTIEM, PIEPRASĪJUMIEM BŪVATĻAUJU SAŅEMŠANAI

BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMI/IECERES

IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS  

07.01.2015.

"Dukuri", Krimuldas pag. 

jauna būvniecība

saimniecības ēka

būvniecības ieceri atbalstīt

14.01.2015.

"Kauliņi" Lēdurgas pagasts

jauna būvniecība

 liellopu kūts

pieprasīt papildus informāciju

16.01.2015.

"Tilgaļi 1", Krimuldas pagasts

jauna būvniecība

saimniecības ēka

 pieprasīt papildus informāciju

29.01.2015.

 "Leimaņi", Lēdurgas pagasts

jauna būvniecība

dzīvojamā vasaras māja

 pieprasīt papildus informāciju

16.02.2015.

"Riekstiņi" Ragana, Krimuldas pag. Krimuldas novads

atjaunošana

saimniecības ēka

būvniecības ieceri akceptēt

10.03.2015.

"Kalnaciedras", "Mazlauki", Krimuldas pag.

jauna būvniecība

dīķu kaskāde

pieprasīt papildus informāciju

12.03.2015.

"Inčukalna pazemes gāzes krātuve", Krimuldas pagasts

pārbūve

inženierbūves

būvniecības ieceri akceptēt

02.04.2015. "Mazlauri", Lēdurgas pag.  pārbūve siera ražotne būvniecības ieceri atbalstīt, izsniegt būvatļauju
13.04.2015. "Vārpas 1", Lēdurgas pag. jauna būvniecība liellopu kūts organizēt publisko apspriešanu
13.04.2015. "Grantiņi", Krimuldas pag. vienkāršota atjaunošana dzīvojamā māja akceptēt
11.05.2015. "Kalnaciedras", "Mazlauki" Krimuldas pagasts pārbūve meliorācijas sistēma-dīķu kaskādes iesniegt papildinājumu
29.06.2015. Meža iela 5, Inciems, Krimuldas pag. ēkas fasādes atjaunošana dzīvojamā māja  saskaņot
06.0.2015. Inčukalna PGK, Krimuldas pag. pārbūve gāzes savākšanas punkts ieceri atbalstīt
08.07.2015. "Priežkalni 2", Lēdurgas pag. atjaunošana meliorācijas sistēma ieceri atbalstīt
 09.07.2015. Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas pag. restaurācija/atjaunošana Šveices mājas klēts (muzejs) ieceri atbalstīt
 09.07.2015. "Gaiļi 2", Lēdurgas pag. jauna būvniecība pirts akceptēt
 06.08.2015.  GRS "Ezerciems"  pārbūve  ārējā elektroapgāde ieceri atbalstīt
 20.08.2015. Ozolu iela 13, Lēdurga, Lēdurgas pag.   novietošana siltumnīca  ieceri atbalstīt
 20.08.2015. "Rietumi"Inciems, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  žog ieceri atbalstīt 
24.08.2015. "Vairas", Krimuldas pag.  nojaukšana    ieceri atbalstīt
01.09.2015. Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.  pārbūve  iela un ietve  ieceri atbalstīt
10.09.2015.  Inčukalna PGK, Krimuldas pag.  pārbūve  pārvades gāzesvada pieslēgšanas mezgls  ieceri atbalstīt 
10.09.2015. "Zāģeri", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  tūristu apmetne  akceptēt 
14.09.2015. "Pelītes", Krimuldas pag.  novietošana  šķūnis  akceptēt 
14.09.2015.  "Pelītes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts  ieceri atbalstīt 
18.09.2015.  "Ērgļi", Krimuldas pag.  pārbūve, nojaukšana  saimniecības ēkas  ieceri atbalstīt 
21.09.2015.  Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas pag.  atjaunošana, restaurācija  Klaušinieku māja (muzejs)  ieceri atbalstīt 
24.09.2015.  Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas pag.  atjaunošana, restaurācija Vagara māja (muzejs)  ieceri atbalstīt 
01.10.2015.  Skolas iela 2, Ragana, Krimuldas pag.  Fasādes vienkāršota atjaunošana  Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka  akceptēt 
05.10.2015.  "Rūpnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  vieglās rūpniecības ražošanas angārs ieceri atbalstīt 
05.10.2015.  "Rūpnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  iebrauktuve un stāvlaukums  ieceri atbalstīt 
15.10.2015. "Klīveri", Krimuldas pag. jauna būvniecība  veikals, kafejnīca   iesniegt papildinājumus 
29.10.2015.  "Raganas kadiķi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  iesniegt papildinājumus 
05.11.2015.  "Stāvkrasti", Ragana, Krimuldas pag.  pārbūve  autoserviss  būvniecības ieceri atbalstīt 
09.11.2015.  "Niedrāji", Krimuldas pag.  vienkāršota atjaunošana  dzīvojamā māja  akceptēt 
09.11.2015.  "Cītaras", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  atpūtas komplekss ar kempinga mājiņām  iesniegt papildinājumus 
12.11.2015.  "Ošāres", Inciems, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  būvniecības ieceri atbalstīt 
16.12.2015. "Lāsītes", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde  akceptēt 
19.11.2015.  'Jauninrāni" Krimuldas pagasts vienkāršota atjaunošana  dzīvojamā māja  akceptēt 
23.11.2015.  "Silpurmašas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dīķis  būvniecības ieceri atbalstīt 
23.11.2015.  "Zābaki", "Zābakkalns", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  kalna tehnikas garāža  būvniecības ieceri atbalstīt 
17.12.2015.  Zvaigžņu iela 20, Inciems, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  ieceri atbalstīt 
17.12.2015.  "Ziedlejas-Gaujmaļi", Krimuldas pag.  lietošanas veida maiņa  palīgēka  akceptēt 
17.12.2015.  "Ziedlejas-Gaujmaļi",Krimuldas pag.  lietošanas veida maiņa  palīgēka  akceptēt 
28.12.2015. "Krēķi", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas  ieceri atbalstīt 
28.12.2015.  "Buciņi", Krimuldas pag.  Jauna būvniecība  Zemsprieguma kabeļu elektrolīnija  saskaņot 


IESNIEGTIE BŪVPROJEKTI

IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS  

29.01.2015.

 "Gaidas", Krimuldas pagasts

rekonstrukcija

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas

 akceptēt

09.02.2015.

"Dūdas", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

jauna būvniecība

 dzīvojamā māja, ārējā elektroapgāde

akceptēt

27.02.2015.

"Tilgaļi 1", Krimuldas pag., Krimuldas novads

jauna būvniecība

saimniecības ēka

akceptēt

27.02.2015.

"Piekūni", "Ūbeles", Krimuldas pag., Krimuldas nov.

jauna būvniecība

dzīvojamo māju elektroapgāde

akceptēt

25.03.2015.

"Dendroparks", Lēdurgas pag.

jauna būvniecība

elektroapgāde

akceptēt

13.04.2015.
"Rubenīši", Krimuldas pag,
jauna būvniecība
dzīvojamā māja , pirts, saimniecības ēka
akceptēt
13.04.2015.
"Jaunmierkalni", Turaida, Krimuldas pag.
jauna būvniecība
dzīvojamās mājas elektroapgāde
akceptēt
16.04.2015.
"Pēči", Ragana, Krimuldas pag.
jauna būvniecība
dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēkas
akceptēt
16.04.2015.
"Zvaigznes", Lēdurgas pag.
pārbūve
elektropārvades un sadales līnijas
akceptēt
16.04.2015.
"Krustiņi", Lēdurgas pag.
pārbūve
elektropārvades sadales līnijas
akceptēt
20.04.2015.
"Klintslejas", Lēdurgas pag.
pārbūve
dzīvojamā māja, teritorijas labiekārtojums
akceptēt
07.05.2015.
Inčukalna PGK, Krimuldas pag.
pārbūve
PGK kompresoru stacijas eļļas rezervuāra ēka
akceptēt
07.05.2015.
"Saknītes",Lēdurgas pag.
rekonstrukcija,teritorijas labiekārtojums
saimniecības ēkas, kūtsmēslu krātuve,teritorijas labiekārtojums
akceptēt
07.05.2015.
"Putniņi", "Draudzība", Lēdurgas pag.
pārbūve
ārējie elektrotīkli
saskaņot
07.05.2015.
"Krustceles", Ragana, Krimuldas pag. (BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ)
jauna būvniecība
veikals,teritorijas labiekārtojums
iesniegt papildinājumu
07.05.2015.
"Cielavas", Ragana, Krimuldas pag.(SKIČU PROJEKTS)
jauna būvniecība
degvielas,gāzes uzpildes stacija ar veikalu, kafejnīcu, teritorijas labiekārtojums
saskaņot skiču stadijā, iesniegt papildinājumus
11.05.2015.
Torņa ēka, A.Eglīša iela 5 Inciems, Krimuldas pag.
rekonstrukcija, fasādes siltināšana
administratīvi saimnieciska ēka
informēt par ieceri Attīstības komiteju
21.05.2015
"Tīnes", "Dzirnavas", Krimuldas pag.
pārbūve
ārējie elektrotīkli
saskaņot
29.05.2015.
"Zāģeri", Krimuldas pag.
jauna būvniecība
teritorijas labiekārtojums
akceptēt
12.06.2015.
"Dukuri", Krimuldas pagasts
jauna būvniecība
saimniecības ēka
akceptēt
15.06.2015.
20 k V GEPL LL-30 no balsta Nr.197 līdz balstam 261, Lēdurgas pag.
renovācija
ārējā elektroapgāde
akceptēt
16.06.2015.
"Krustceles", Ragana, Krimuldas pag.
jauna būvniecība, teritorijas labiekārtojums
veikals
akceptēt ar nosacījumiem
29.06.2015.
"Ziemeļu kapi", Krimuldas pag.
paplašināšana, labiekārtošana
kapu teritorija
akceptēt
29.06.2015.
Meistaru iela 2A, Bērzu iela 3, Ragana, Krimuldas pag.
nojaukšana un jaunbūve
skapjveida gāzes regulēšanas punkts
akceptēt
30.06.2015.
"Zāģeri", Krimuldas pag.
jauna būvniecība, teritorijas labiekārtojums
pirts, saimniecības ēka
akceptēt
06.07.2015.
"Lojupītes", Krimuldas pag.
Jauna būvniecība
vasaras dzīvojamā māja
akceptēt
06.07.2015.
"Leimaņi", Lēdurgas pagasts
jauna būvniecība
vasaras dzīvojamā māja
akceptēt
09.07.2015.
"Dendroparks", "Parks"Lēdurgas parks
rekonstrukcijas , teritorijas labiekārtojums
parks
akceptēt
09.07.2015.
Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas pagasts
restaurācija, atjaunošana
Šveices mājas klēts (muzejs)
akceptēt
09.07.2015.
"Kalnaciedras", "Mazlauki", Krimuldas pagasts
atjaunošana un jauna būvniecība
meliorācijas sistēma un jauna būvniecība
akceptēt
09.07.2015.
GRP-7S  "Sunīši", Sunīši, Krimuldas pagasts
jauna būniecība
skapjveida gāzes regulēšanas punkts
akceptēt
03.08.2015. Saules iela 20, Ragana, krimuldas pag.  jauna būvniecība   dzīvojamā māja, saimniecības ēka akceptēt 
06.08.2015. GRS 'Ezerciems", krimuldas pag.  pārbūve   ārējā elektroapgāde saskaņot 
06.08.2015.  "Amatas"", "Rūmnieki"" , "Krēcīši", Krimuldas pag.  pārbūve  gāzes vadu katodaizsardzības iekārta saskaņot 
13.08.2015. "Ozoliņi", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība / pārbūve  saimniecības ēkas un biroja ēka akceptēt
13.08.2015. "Ačuki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība/ pārbūve  ražotnesārējā elektroapgāde saskaņot
04.09.2015.  "Jaunmierkalni", Turaida, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  akceptēt 
07.09.2015.  "Cielavas", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  degvielas un gāzes uzpildes stacija, veikals, kafejnīca  akceptēt
14.09.2015.  "Palītes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība (projekta izmaiņas)  dzīvojamā māja  saskaņot izmaiņas 
21.09.2015.  Turaidas muzejrezervāts, turaidas iela 12, Turaida, krimuldas pag.  atjaunošana, restaurācija  Klaušinieku māja(muzejs)  akceptēt 
05.11.2015.  "Stāvkrasti", Krimuldas pag.  pārbūve  autoserviss  akceptēt 
09.11.2015.  "Vārpas 1", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  liellopu kūts  akceptēt 
26.11.2015.  Parka iela, ragana, Krimuldas pag.  pārbūve  iela un ietve 

akceptēt

14.12.2015.  "Mazlauri", Lēdurgas pagasts  pārbūve  siera ražotne  akceptēt 
14.12.2015.  Autoceļa P9 Ragana-Limbaži, km 0.1 (Raganā), Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pieturvietu apgaismojums  saskaņot 
17.12.2015.  "Augstienes", Turaida, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  akceptēt 


IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS

IZSNIEGŠANAS DATUMS 

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS  

08.01.2015.

"Silmalas", Krimuldas pag. 

pārbūve 

lauksaimniecības būve - kūts

 izsniegt būvatļauju

09.01.2015.

"Dukuri", Krimuldas pag.

jauna būvniecība

saimniecības ēka

izsniegt būvatļauju 

12.02.2015.

"Tilgaļi 1", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

jauna būvniecība

 saimniecības ēka

izsniegt būvatļauju

12.02.2015.

"Gaidas", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

rekonstrukcija

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas

izsniegt būvatļauju

23.03.2015.

"Grinduļi", "Dainas", Krimuldas pag.
pārbūve
Inčukalna PGK kompresoru stacijas eļļas rezervuāru ēka

izsniegt būvatļauju

30.03.2015.
"Ozolkrauja", Krimuldas pag.
jauna būvniecība
pirts
izsniegt būvatļauju
14.04.2015.
"Kauliņi', Lēdurgas pagasts
jauna būvniecība
liellopu kūts
izsniegt būvatļauju
20.04.2015.
"Mazlauri", Lēdurgas pad.
pārbūve
siera ražotne
izsniegt būvatļauju
08.05.2015.
"Rubenīši", Krimuldas pag.
jauna būvniecība
dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēka
izsniegt būvatļauju
25.05.2015.
"Līves", Lēdurgas pagasts
pārbūve
saimniecības ēkas un pirts
izsniegt būvatļauju
29.05.2015.
"Krustceles" (Mazā iela 4), Ragana, Krimuldas pag.
jauna būvniecība
veikala teritorijas labiekārtojums
izsniegt būvatļauju
02.06.2015.
"Kalnaciedras", "Mazlauki", Krimuldas pag.
pārbūve un jauna būvniecība
meliorācijas kolektors, dīķa kaskāde
izsniegt būvatļauju
12.06.2015.
"Zāģeri", Krimuldas pagasts
jauna būvniecība
Tūrisma apmetne, teritorijas labiekārtojums
izsniegt būvatļauju
02.07.2015.
"Vārpas 1" , Lēdurgas pag.
jauna būvniecība
liellopu kūts
izsniegt būvatļauju (ar šo anulēt 14.04.2015.izsniegto būvatļauju liellopu kūts būvniecībai īpašumā “Kauliņi”, Lēdurgas pag.)
03.07.2015.
"Zāģeri", Krimuldas pag.
jauna būvniecība
pirts un saimniecības ēka
izsniegt būvatļauju
03.07.2015.
PII "Bērnudārzs Lācītis"un Lēdurgas mākslas un mūzikas skola, E.Melngaiļa iela 6, Lēdurga, Lēdurgas pagasts
vienkāršota renovācija
bērnudārzs/skola
akceptēt būvniecības uzsākšanu
10.07.2015.
"Leimaņi", Lēdurgas pagasts
jauna būvniecība
vasaras dzīvojamā māja
izsniegt būvatļauju
10.07.2015.
"Lojupītes", Krimuldas pagasts
jauna būvniecība
vasaras dzīvojamā māja
izsniegt būvatļauju
10.07.2015.
Inčukalna PGK, Krimuldas novads
pārbūve
gāzes savākšanas punkts
izsniegt būvatļauju
10.07.2015.
"Priežkalni 2", Lēdurgas pagasts
atjaunošana
meliorācijas sistēma
izsniegt būvatļauju
 30.07.2015.  Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 17, Turaida, krimuldas pag.  restaurācija/ atjaunošana  Šveices mājas klēts (muzejs)  izsniegt būvatļauju

 21.08.2015. 

"Doktorāts', Saules iela 1a, Ragana, krimuldas pag.  Fasādes vienkāršota atjaunošana doktorāts  akceptēt bū vdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 28.08.2015. "Ozoliņi", Lēdurgas pag.  pārbūve un jauna būvniecība  saimniecības ēkas, biroja ēka  izsniegt būvatļauju 
 28.08.2015. Saules iela 20, Ragana,Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
28.08.2015.  "Vairas", Krimuldas pag.  nojaukšana  -   izsniegt būvatļauju 
 28.08.2015  Ozolu iela 13, Lēdurga, Lēdurgas pag.  jauna būvniecība siltumnīca  izsniegt būvatļauju 
28.08.2015.  "Līgotāji", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
02.09.2015. Parka iela, Ragana, Krimuldas pag.  pārbūve  iela un ietve  izsniegt būvatļauju 
17.09.2015.  "Cielavas", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  degvielas un gāzes uzpildes stacija, veikals, kafejnīca  izsniegt būvatļauju 
23.09.2015.  "Liepkalni", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
25.09.2015.  "Saknītes", Lēdurgas pag.  pārbūve  saimniecības ēkas  izsniegt būvatļauju 
29.09.2015 "Ērgļi", Krimuldas pag.  pārbūve  saimniecības ēkas  izsniegt būvatļauju 
29.09.2015.  "Mierciems, Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja un saimniecības ēkas  izsniegt būvatļauju 
29.09.2015.  "Pelītes",Krimuldas pag.  jauna būvniecība  pirts  izsniegt būvatļauju 
07.10.2015.  "Imantas", Krimuldas pag. ( Inčukalna PGK)  pārbūve  pārvades gāzes vadu pieslēgšanas mezgls  izsniegt būvatļauju 
14.10.2015.  Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas pag.  atjaunošana, restaurācija  Vagara māja (muzejs)  izsniegt būvatļauju 
15.10.2015.  "Rūpnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  vieglās rūpniecības ražošanas angārs  izsniegt būvatļauju 
15.10.2015.  "Rūpnieki", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  iebrauktuve un stāvlaukums  izsniegt būvatļauju 
16.10.2015.  "Ziemeļu kapi", Krimuldas pag.  teritorijas paplašināšana, labiekārtošana  kapu teritorija  izsniegt būvatļauju 
29.10.2015.  "Saknītes", Lēdurgas pag.  jauna būvniecība  kūtsmēslu krātuve  izsniegt būvatļauju 
12.11.2015  Turaidas muzejrezervāts, turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas pag.  restaurācija/pārbūve  Klaušinieku māja (muzejs)  izsniegt būvatļauju 
16.11.2015.  "Stāvkrasti", Ragana, Krimuldas pag.  pērbūve  autoserviss  izsniegt būvatļauju 
17.11.2015.  'Ošares", Inciems, krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izsniegt būvatļauju 
26.11.2015.  "Klīveri", Krimuldas pagasts  jauna būvniecība  veikals, kafejnīca  izsniegt būvatļauju 
08.12.2015.  "Zābaki", "Zābakkalns", Krimuldaspag.  jauna būvniecība, teritorijas labiekārtojums  kalna tehnikas garāža  izsniegt būvatļauju 
15.12.2015.  "Silpurmašas"Krimuldas pagasts  jauna būvniecība  dīķis  izsniegt būvatļauju 
<< Jūnijs 2022 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930