LAT
 Krimuldas novada dome / Iestādes
Krimuldas novada dome
·  Administrācija
·  Bāriņtiesa
·  Krimuldas novada VPV klientu apkalpošanas centrs
·  Būvvalde
·  Sociālais dienests
·  Dzimtsarakstu nodaļa
·  Veco ļaužu nams
·  SIA Entalpija-2
·  SIA Krimuldas doktorāts
·  Veco ļaužu mītne "Pēterupe"
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

trešdiena, 29. jūnijs, 2022         

<-atpakaļ

KRIMULDAS NOVADA BŪVVALDES INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTAJIEM BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMIEM, BŪVPROJEKTIEM, PIEPRASĪJUMIEM BŪVATĻAUJU SAŅEMŠANAI

BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMI


IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

11.06.2013.
" Silmalas", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Kūts ēkas rekonstrukcija
Sagatavot PAU
01.07.2013.
" Silmalas" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Kūtsmēslu krātuves rek.
Sagatavot PAU
14.08.2013.
"Vārtiņi" Krimuldas pag., Krimuldas nov. jaunbūve
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Sagatavot PAU
15.08.2013.
"Ceļtekas" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Darbnīcas ēka
Sagatavot PAU
19.08.2013.
"Veceglītes" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve Saimniecības ēka
Sagatavot PAU
22.08.2013.
"Ķeipāni" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcijas
Pirts
Sagatavot PAU
02.09.2013.
"Piekūni Krimuldas pag. Krimuldas nov.
jaunbūve
Piebraucamais ceļš
Sagatavot PAU
09.09.2013.
"Tirzīši" Krimuldas pag. Krimuldas nov.
jaunbūve
Dzīvojamā māja
Sagatavot PAU
09.09.2013.
"TMR" Krimuldas pag. Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Palīgēkas
Sagatavot PAU
12.09.2013.
"Cinīši" Krimuldas pag. Krimuldas nov.
nojaukšana
Palīgtelpas
Izdot atļauju
16.09.2013. "Mangaļi" Krimuldas pag. Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja
Sagatavot PAU
23.09.2013.
"Krēķi" Ragana, Krimuldas pag.
jaunbūve
Dzīvojamā māja
Sagatavot PAU
25.09.2013.
"Ausekļi" Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Bērnu rotaļu laukums
Sagatavot PAU
10.10.2013.
"Ausekļi" Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēka
Sagatavot PAU
30.10.2013.
"Stabiņi" Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Dzīvojamā māja
Sagatavot PAU
04.11.2013.
"Krūmiņi" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja, saimn.ēka
Sagatvot PAU
04.11.2013.
"Lēdurgas ev.luteriskā draudze, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Sabiedriska ēka
Sagatavot PAU
07.11.2013.
"Impas", "Impiņas"Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Kvartāla imženiertehniskie tīkli
Sagatavot PAU
14.11.2013.
"Rēzijas" Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Fermas ēka
Sagatavot PAU
25.11.2013.
"Šicas" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Sagatvot PAU
02.12.2013.
"Penči" Lēdurgas pa. Krimuldas nov. jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūnis
Sagatavot PAU
02.12.2013.
"Lielkājas" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
renovācija
Teritorijas renovācija, labiekārtojums
Sagatavot PAU
09.12.2013.
"Amoliņi", Ragana Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja, saimn.ēka
Sagatvot PAU
 

BŪVPROJEKTI


IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

11.06.2013.
Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. rekonstrukcija
Peldbaseina ēkas rekonstrukcija Akceptēts
13.06.2013.
PII "Krimulda", Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Bērnudārza ēkas rekonstrukcija
Saskaņots
17.06.2013.
"Jaunpurmašas", Krimuldas pag., Krimuldas nov. jaunbūve
Dzīvojamā māja un jaunbūve
Akceptēts
17.06.2013.
" Zvejnieki", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. rekonstrukcija
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
Akceptēts
01.07.2013.
Pieslēgums autoceļam A3 īpašumam " Cielavas" Raganā, Krimuldas pag.
rekonstrukcija
Pieslēguma izveidošana
Akceptēts
01.07.2013. GRP-5S ēkas un iekārtu demontāža, jauna MR izbūve "Amatās" Krimuldas pag.
rekonstrukcija
Ārējie gāzes apgādes tīkli
Saskaņots
02.08.2013.
"Zīlītes" Lēdurgas pag.
jaunbūve
Lauksaimniecības būve
Akceptēts
05.08.2013.
"Jaunsaulītes" Krimuldas pag.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja
Akceptēts
05.08.2013. "Jaunindrāni" Krimuldas pag.
inženierrisinājumi
Gāzes apgāde
Saskaņots
05.08.2013.
"Jaunmednieki"Krimuldas pag.
jaunbūve
Dzīvojamā māja
Akceptēts
05.08.2013.
Parka iela 2,Ragana,Krimuldas pag.
inženierrisinājumi Vājstrāvu el.tīkli Saskaņots
08.08.2013.
"Daudes" Krimuldas pag.
jaunbūve Piebraucamais ceļš
Saskaņots
14.08.2013.
Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag.
vienkāršota renovācija
Bērnudārzs
Akceptēts
14.08.2013.
Em.Melngaiļa iela 6, Lēdurga, Lēdurgas pag.
Vienkāršota renovācija
Bērnudārzs Akceptēts
22.08.2013.
"Skudriņas" Krimuldas pag.
Rekonstrukcija
Dzīvojamā ēka, saimniecības ēka
Saskaņots
22.08.2013.
"Silmalas" Krimuldas pag.
Rekonstrukcija Lauksaimniecības būve
Akceptēts
26.08.2013.
Dārza iela, Ragana, Krimuldas pag.
Elektroapgādes rekonstrukcija
Elektroapgādes tīkli
Saskaņots
26.08.2013.
"Grotiņi"
Jaunbūve
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts
Akceptēts
02.09.2013.
E.Melngaiļa iela 18, Lēdurga, Lēdurgas pag..,Krimuldas nov.
jaunbūve
Pirts ēka
Akceptēts
19.09.2013.
"Lielputniņi", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Lauksaimniecības būve
Saskaņots
30.09.2013.
"Vāczemes" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēka
Akceptēts
30.09.2013.
PII "Krimulda", Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Bērnudārzaēkas rekonstrukcija
Saskaņots
03.10.2013.
"Bajāri", Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Inženiertīklu izbūve
Saskaņots
03.10.2013. "Circeņi" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēka
Akceptēts
10.10.2013.
"Viekumi" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Akceptēts
10.10.2013.
"Vārtiņi" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Akceptēts
17.10.2013.
"Rožkalni" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Meliorācijas, teritorijas labiekārtojums
Saskaņots
28.10.2013.
"DUS komplekss" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Tirdzniecības centrs
Akceptēts
30.10.2013.
"Ķeipani" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēka
Akceptēts
06.11.2013.
DUS komplekss" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Tirdzniecības centrs,Elektroapgādes ārējie tīkli
Saskaņots
06.11.2013.
"DUS komplekss" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Tirdzniecības centrs, Telekomunikāciju ārējie tīkli
Saskaņots
10.12.2013.
Turaidas iela 17, Turaida Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
TMR muzeja ēka, palīgēka
Akceptēts
19.12.2013.
"Jaunindrāni" Murjāņi Krimuldas pagasts, Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Pirts, palīgceltnes
Saskaņots
 

PIEPRASĪJUMI BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAI


IZSNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

20.06.2013.
"Zilberi", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Saimniecības ēka
Izsniegta būvatļauja
21.06.2013.
"Zvejnieki", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Izsniegta būvatļauja
21.06.2013.
"Jaunpurmašas", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Dzīvojamā māja, pirts
Izsniegta būvatļauja
05.07.2013.
" Vecrentes" Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve Dzīvojamā māja, saimn.ēka
Izsniegta būvatļauja
12.08.2013. "Rožkalni" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Meliorācijas sistēmas izveide
Izsniegta būvatļauja
12.08.2013.
"Zīlītes" Lēdurgas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Lopbarības noliktava Izsniegta būvatļauja
12.08.2013.
0.4kv EPLA-T-Z-8012, Krimuldas pag,. Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Elektrotīklu rekonstrukcija
Izsniegta būvatļauja
26.08.2013.
"Silmalas" Krimuldas pag. Krimuldas nov. rekonstrukcija
Kūtsmēslu krātuves rekonstrukcija
Izsniegta būvatļauja
30.08.2013.
"Grotiņi" Krimuldas pag. Krimuldas nov.
jaunbūve
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts Izsniegta būvatļauja
02.09.2013.
E.Melngaiļa iela 18, Lēdurga Lēdurgas pag. Krimuldas nov.
jaunbūve
Pirts ēka
Izsniegta būvatļauja
11.09.2013.
"Rožkalni" Turaida, Krimuldas pag. Krimuldas nov. jaunbūve
Teritorijas labiekārtojums
Izsniegta būvatļauja
20.09.2013.
"Jaunsaulītes" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēkas rekonstrukcija
Izsniegta būvatļauja
11.10.2013.
"Vārtiņi", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Izsniegta būvatļauja
11.10.2013.
"Lapotnes kalni", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Pirts un šķūnis
Izsniegta būvatļauja
16.10.2013.
"Jaunmednieki" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Dzīvojamā māja
Izsniegta būvatļauja
01.11.2013.
"Rožkalni", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
jaunbūve
Labiekārtojums
Izsniegta būvatļauja
04.11.2013.
"Viekumi", Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Dzīvojamā māja, saimn.ēka
Izsniegta būvatļauja
15.11.2013.
Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija Pārvades gāzusvadu Pleskava-Rīga-Izborska-Inčukalna PGK zemūdens pāreja pār Gauju
Izsniegta būvatļauja
15.11.2013.
"Ķeipāni" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēka - pirts ēka
Izsniegta būvatļauja
29.11.2013.
"Vāczemes" Krimuldas pag., Krimuldas nov.
rekonstrukcija
Saimniecības ēka
Izsniegta būvatļauja
<< Jūnijs 2022 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930