LAT
 Krimuldas novada dome / Iestādes
Krimuldas novada dome
·  Administrācija
·  Bāriņtiesa
·  Krimuldas novada VPV klientu apkalpošanas centrs
·  Būvvalde
·  Sociālais dienests
·  Dzimtsarakstu nodaļa
·  Veco ļaužu nams
·  SIA Entalpija-2
·  SIA Krimuldas doktorāts
·  Veco ļaužu mītne "Pēterupe"
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

trešdiena, 29. jūnijs, 2022         

<-atpakaļ

KRIMULDAS NOVADA BŪVVALDES INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTAJĀ MBŪVNIECĪBAS IECERĒM, BŪVPROJEKTIEM, IZSNIEGTAJĀM BŪVATĻAUJĀM  

Informācija par būvniecību Krimuldas novadā  pieejama arī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) sadaļā e-pakalpojumi https://bis.gov.lv/bisp/   

BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMI / IECERES

IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU
VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ
FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

04.01.2018. Tirgus iela 11, Ragana, Krimuldas pag. jauna būvniecība zemsprieguma kabeļu elektrolīnija  akceptēt
11.01.2018. Rožu iela 2, Turaida, Krimuldas pag. atjaunošana apkures sistēma akceptēt
11.01.2018.  "Turaida 1", Turaida, Krimuldas pag.  atjaunošana
apkures sistēma
akceptēt 
17.01.2018. Dunduru ceļš, ( Kaņepju mežs), Krimuldas pag.  jauna būvniecība meža autoceļš ieceri atbalstīt
17.01.2018.  "Rumbiņas", Lēdurgas pag.  lietošanas veida maiņa  lauksaimniecības produkcijas noliktava  akceptēt 
18.01.2018.Ziedu iela 2, Inciems, Krimuldas pag.jauna būvniecībadzīvojamā mājaieceri atbalstīt
22.01.2018."Alksnāji", Krimuldas pag.jauna būvniecībadzīvojamā māja un saimniecības ēka ieceri atbalstīt
22.01.2018."Ceļtekas", Ragana, Krimuldas pag.pārbūvedarbnīcaieceri atbalstīt
31.01.2018. "Kakari", Krimuldas pag. jauna būvniecībadzīvojamā mājaieceri atbalstīt
05.02.2018. Jaunatnes iela 12, Ragana, Krmuldas pag. jauna būvniecība ( izmaiņu projekts) dzīvojamā mājaieceri atbalstīt 
15.02.2018. "Klīveri", Krimuldas pag. jauna būvniecība kafejnīca ieceri atbalstīt 
20.02.2018. "Līves", Krimuldas pag. novietošana moduļa tipa saimniecības ēka ieceri atbalstīt 
22.02.2018. "Silmalas", Krimuldas pag. atjaunošana teļu kūts tehnoloģiskās iekārtas ieceri atbalstīt 
15.03.2017. T-4410 "SP Lēdurga", Lēdurgas pag. pārbūve 0,4 k V tīkls akceptēt 
15.03.2018. Posms Sigulda-Turaida-Inciems jauna būvniecība optiskā tīkla infrastruktūra akceptēt 
26.03.2018. E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pag. nojaukšana Transformatora apakšstacijas nojaukšana akceptēt 
03.04.2018. Lēdurga, ceļa V81 Lēdurga-Inciems posms 0.00 km līdz 0.343 un autoceļa V128 Straupe-Vidriži-Skulte posms no 13.366 līdz 13.04 jauna būvniecība gājēju celiņš un apgaismojums  ieceri atbalstīt, iesniegt papildinājumus
06.04.2018. "Anceri", Sunīši, Krimuldas nov. pārbūve un jauna būvniecība sivēnu kūts, biodrošības caurlaides ēkaizejvielu bunkuri, utilizējamo produktu uzglabāšanas bedre iesniegt papildus dokumentus 
06.04.2018. "Mazzaltes", krimuldas pag. jauna būvniecība savrupmāja un šķūnis ieceri atbalstīt 
23.04.2018. "Kalnbestes",Turaida, Krimuldas pag. novietošana lauksaimniecības produkcijas noliktava un apstrādes ēka akceptēt 
23.04.2018. "Mežābeles", Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamās mājas elektroapgāde akceptēt 
23.04.2018. "Zaltes", Lēdurgas pag. novietošana moduļa tipa saimniecības ēka akceptēt 
23.04.2018. Ragana, 20 kVGVL A-8848 pārbūve  20 kVGVL A-8848  (elektrolīnija) akceptēt 
24.04.2018. "Vīnlejas", Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamā māja ieceri atbalstīt 
02.05.2018. "Avoti", Lēdurgas pagasts pārbūve 0,4 kV Gaisvadu līnija 

akceptēt

07.05.2018. "Dadzīši", Krimuldas pag. pārbūve un jauna būvniecība dzīvojamā māja, nojume un saimniecības ēkaieceri atbalstīt 
07.05.2018. "Jaunsilvēveri", Krimuldas pag. pārbūve, jauna būvniecība dzīvojamā māja, saimniecības ķa un šķūnis - tehnikas novietne ieceri atbalstīt 
10.05.2018. "Ozolkrauja", Krimuldas pag. pārbūve šķūnis akceptēt 
22.05.2018. "Anceri", Sunīši, Krimuldas pag. jauna būvniecība atšķirto sivēnu kūts iesniegt papildus informāciju, ieceri virzīt izskatīšanai Attīstības komitejas sēdē 14.06.2018. 
22.05.2018. "Anceri", Sunīši, Krimuldas pag. jauna būvniecība biodrošības caurlaides ēka ieceri atbalstīt 
22.05.2018. "Anceri", Sunīši, Krimuldas pag. pārbūve un jauna būvniecība izejvielu pieņemšanas ēka ieceri atbalstīt 
22.05.2018. "Villes", Krimuldas pag. jauna būvniecība un pārbūve dzīvojamā māja, saimniecības ēka,pagrabs un pirts ieceri atbalstīt 
23.05.2018. Inciems, Krimuldas pag. pārbūve 0,4kV tīkls Z-8801 akceptēt 
24.05.2018. "Klapītes", Ragana, Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamā māja ieceri atbalstīt 
24.05.2018. Ozolu iela 2, Inciems, Krimuldas pag. pārbūve dzīvojamā māja ieceri atbalstīt 
05.06.2018. "Lejas Ozoliņi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība garāža, lapene, siltumnīca ieceri atbalstīt 
14.06.2018.  "Centrs 52-"- 5, Sunīši, Krimuldas pag.   vienkāršota atjaunošanadzīvoklis akceptēt 
14.06.2018. Skolas iela 11, (Krimuldas vidusskola), Ragana, Krimuldas pag,  pārbūve skola ieceri atbalstīt 
25.06.2018. "Zemturi', Krimuldas pag.  jauna būvniecība  gāzes pievads akceptēt 
28.06.2018. "Zābaki", Krimuldas pag.  pārbūve grunts depozīta izlīdzināšana būvniecības ieceri atbalstīt 
28.06.2018. Krimuldas nov. 20kv EPL A-81 posms no balsts Nr.71 līdz balstam Nr. 110 pārbūve ārējā elektroapgāde akceptēt 
28.06.2018. Turaidas pamatskola, Krimuldas pag.  vienkāršota atjaunošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšana akceptēt 
29.06.2018. Turaidas muzejrezervāts, Krimuldas pag.  fasādes atjaunošana (jumta nomaiņa) pirts (muzejs) akceptēt 
29.06.2018. Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas pag.  fasādes atjaunošana (jumta nomaiņa) ratnīca (muzejs) akceptēt 
05.07.2018. "Brieždzirnavas", Līcupes", "Līcīši", "Lauči", "Dzirnavas", "Brieži-2", "Briedīši', "Jaunbriedīši ", "Grantskalni", Krimuldas pag. pārbūve 0,4Kv tīkls Z-8503 akceptēt 
10.07.2018. Garlība Mrķeļa Lēdurgas pamatskola, Lēdurga pārbūve skolas siltumapgēde papildināt projektu 
18.07.2018. "Veckrasti", Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība veikals būvniecības ieceri atbalstīt 
23.07.2018. Saules iela 19, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvniecība dzīvojamā māja 

ieceri atbalstīt

26.07.2018. "Zibeņmirdzumi", Krimuldas pag.  jauna būvniecībadzīvojamā māja ieceri atbalstīt 
 02.08.2018.Skolas iela 2-4, Ragana, Krimuldaspag. pārbūv dzīvoklis akceptēt 
02.08.2018. "Lojas", Krimuldas pag. pārbūve saimniecības ēka akceptēt 
15.08.2018. "Jaunsaimnieki", Krimuldas pag. vienkāršota atjaunošana un lietošanas veida maiņa ražošanas ēka akceptēt 
15.08.2018. "Lojas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība dzīvojamā māja būvniecības ieceri atbalstīt 
15.08.2018. Dārza iela 40, Ragana, Krimuldas pag. pārbūve ārējā elektroapgāde akceptēt 
20.08.2018. Saules iela 15, saules iela 17, Saules iela 19, Saules iela 19A, Ragana, Krimuldas pag. jauna būvniecība ārējā elektroapgāde akceptēt 
20.08.2018. Garlība Merķeļa pamatskola pārbūve siltumapgādes sistēma akceptēt 
23.08.2018. "Sēļi", Lēdurgas pag.  pārbūve dzīvojamā māja būvniecības ieceri atbalstīt 
23.08.2018. "Kalnozoliņi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība dzīvojamā māja būvniecības ieceri atbalstīt 
24.08.2018. Garlība MerķeļaLēdurgas pamatskola pārbūve skolas ēka  akceptēt 
27.08.2018. "Jaunzāģeri", Krimuldas pag.  jauna būvniecība dzīvojamā māja būvniecības ieceri atbalstīt 
27.08.2018. "Sidrabi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība dzīvojamās mājas elektroapgāde akceptēt 
27.08.2018. Tirgus iela 11, Ragana, Krmuldas pag.  jauns elektrības pieslēgums ( izmaiņas)  jauna būvniecība akceptēt 
 30.08.2018. Inčukalna pazemes gāzes krātuve atjaunošana gāzes urbumi akceptēt 
 05.09.2018."Andiņas", Krimuldas pag. jauna būvniecība saimniecības ēka un pirts ieceri atbalstīt 
10.09.2018. Meža iela 4, Inciems, Krimuldas pag. pārbūve saimniecības ēka ieceri atbalstīt 
10.09.2018. "Silpurmašas", Krimuldas pag. jauna būvniecība saimniecības ēka ieceri atbalstīt 
10.09.2018. "Avoti", "Avotparks", Lēdurgas pag. jauna būvniecība saimniecības ēka, tējas namiņš un teritorijas labiekārtojums ieceri atbalstīt 
10.09.2018. "Jaunlazdāni", Turaida, Krimuldas pag.  jauna būvniecība dīķis iesniegt papildinājumu 
10.09.2018. "Annaskalni", Turaida, Krimuldas pag. jauna būvniecība dīķis iesniegt papildinājumu 
17.09.2018. "Jaunsaimnieki", Krimuldas pag. vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu ažošanas ēkas akceptēt 
27.09.2018. "Katlapi", Krimuldas pag.  pārbūve dzīvojamā māja ieceri atbalstīt 
08.10.2018. "Anceri",  Krimuldas pag. vienkāršota atjaunošana mēslu krātuves vieglas konstrukcijas jumts ieceri atbalstīt 
18.10.2018. "Ezerkrasti', Lēdurgas pag. jauna būvniecība saimniecības ēka ieceri atbalstīt 
18.10.2018. "Grāmatiņi", Krimuldas pag.  jauna būvniecība ainavu dīķis ieceri atbalstīt 
31.10.2018. "Ozolkungi",  Krimuldas pag. jauna būvniecība pirts un saimniecības ēkas ieceri atbalstīt 
     

     

IESNIEGTIE BŪVPROJEKTI

IESNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU
VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES LĒMUMS

22.01.2018. Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag. Būvprojekta izmaiņas ( jauna būvniecība)  dzīvojamā māja saskaņot izmaiņas
11.04.2018.  Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamā māja saskaņot
12.04.2018.  "Zāģeri', Krimuldas pag. jauna būvniecība tūristu mītne saskaņot 
10.05.2018.  "Kaņeepju mežs", Krimuldas pag. jauna būvniecība meža autoceļš ( Dunduru ceļš) saskaņot
15.05.2018. Ziedu iela 2, Inciems, Krimuldas pag.   jauna būvniecīb  dzīvojamā māja  saskaņot 
24.05.2018.  Ozolu iela 2, Inciems, Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  saskaņot 

     

IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS

IZSNIEGŠANAS DATUMS

PLĀNOTO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA

BŪVNIECĪBAS VEIDS

BŪVES PLĀNOTĀ FUNKCIJA

BŪVVALDES
LĒMUMS

01.02.2018.  Ziedu iela 2, Inciems, Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamā māja izdot būvatļauju
01.02.2018.  "Ceļtekas", Ragana, Krimuldas pag. pārbūve darbnīca izdot būvatļauju
06.02.2018. "Kaņepju mežs", Krimuldas pag.  jauna būvniecība meža autoceļš (Dunduru ceļš) izdot būvatļauju
14.02.2018.  "Alksnāji", Krimuldas pag. jauna būvniecība dzīvojamā māja izdot būvatļauju
21.02.2018.  Jaunatnes iela 12, Ragana, Krimuldas pag.  jauna būvnircība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
26.02.2018.  "Kakari", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
26.02.2018.  "Klīveri', Krimuldas pag.  jauna būvniecība  kafejnīca  izdot būvatļauju 
26.03.2018.  "Lielkastaņi", Krimuldas pag,  pārbūve  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
12.04.2018.  "Lielkastaņi", Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
19.04.2018.  Sigulda-Turaida-Inciems  jauna būvniecība  optiskā tīkla infrostruktūra  izdot būvatļauju 
25.04.2018.  "Mazzaltes", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja un šķūnis  izdot būvatļauju 
14.05.2018.  "Vīnlejas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
15.05.2018.  "Dadzīši", Krimuldas pag. pārbūve un jauna būvniecība dzīvojamā māja un saimniecības ēka  izdot būvatļauju 
15.05.2018.  "Jaunsilvēveri", Krimuldas pag.  pārbūve un jauna būvniecība  dzīvojamā māja un palīgēkas  izdot būvatļauju 
05.06.2018.   "Anceri", Sunīši, Krimuldas pag.  jauna būvniecība  biodrošibas caurlaides ēka un utilizējamo produktu uzglabāšanas bedre  izdot būvatļauju 
05.06.2018.  "Anceri", Sunīši, Krimuldas pag.   jauna būvniecība un pārbūve  izejvielu pieņemšanas ēka, izejvielu bunkuri, barības sagatavošanas punkts  izdot būvatļauju 
05.06.2018.  Ozolu iela 2, Inciems, Krimuldas pag.  pārbūve  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
07.06.2018.  "Villes", Krimuldas pag.   pārbūve un jauna būvniecība  dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pagrabs un pirts  izdot būvatļauju 
07.06.2018.  "Klapītes", Ragana, Krimuldas pag.   jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
07.06.2018.  "Lejas Ozoliņi", Krimuldas pag.   jauna būvniecība  garāža, lapene, siltumnīcas  izdot būvatļauju 
04.07.2018.  Skolas iela 11 ( Krimuldas vidusskola) , Ragana, Krimuldas pag.   pārbūve  skola  izdot būvtaļauju 
05.07.2018.   "Zābaki', Krimuldas pag.   jauna būvniecība (grunts depozīta izlīdzināšana)  laukums ar mīksto segumu  izdot būvatļauju 
18.07.2018.   "Veckrasti", Ragana< Krimuldas pag.   jauna būvniecība   veikals  izdot būvatļauju 
06.08.2018.  Saules iela 19, Ragana, Krimuldas pag.   jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
08.08.2018.  "Zibeņmirdzumi", Krimuldas pag.   jauna būvniecība   dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
27.08.2018.  "Lojas', Krimuldas pag.   jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
29.08.2018.  Valsts vietējā autoceļa V81 Lēdurga - Inciems _ posms no 0.00 km līdz 0.343 km un valsts vietējā autoceļaV128 Straupe - Vidriži - Skulte posms no 13.366 km - 13.904   jauna būvniecība gājēju celiņš un apgaismojums  izdot būvatļauju 
11.09.2018.  "Sēļi", Lēdurgas pag.   pārbūve  divu dzīvokļu dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
13.09.2018.  "Kalnozoliņi", Krimuldas pag.   jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
19.09.2018.  "Jaunzāģeri", Krimuldas pag.   jauna būvniecība  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
01.10.2018.  "Andiņas', Krimuldas pag.   pārbūve  saimniecības ēka un pirts  izdot būvatļauju 
01.10.2018.  "Silpurmašas", Krimuldas pag.  jauna būvniecība  saimniecības ēka  izdot būvatļauju 
01.10.2018.   "Avoti", "Avotparks", Lēdurgas pag.   jauna būvniecība  saimniecības ēka un lapene  izdot būvatļauju 
01.10.2018.  "Katlapi", Krimuldas pag.   pārbūve  dzīvojamā māja  izdot būvatļauju 
25.10.2018.   "Ezerkrasti", Lēdurgas pag.   jauna būvniecība  saimniecības ēka  izdot būvatļauju 
         
<< Jūnijs 2022 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930